Hem » Rättsområden

Rättsområden

Uppdelningen av lagar och regler i olika juridiska sektioner.

Arbetsrätt

Arbetsrätt reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Svensk arbetsrätt bygger till stor del...

Bolagsrätt

Bolagsrätt behandlar bland annat hur olika associationsformer (bolag, föreningar, stiftelser) skapas och upplöses, vad som är...

Civilrätt

Avtalsrätt behandlar hur ett avtal uppkommer, dess giltighet samt hur avtalet ska tolkas vid en tvist mellan parterna...

EU- & internationell rätt

EU-rätten utgörs av Europeiska unionens fördrag, lagstiftning, rättspraxis, internationella avtal och andra akter som...

Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars rättigheter och...

Fastighet- & hyresrätt

Fastighetsrätt är det rättsområde som handlar om regler som rör fast egendom, ägarfrågor och fastighetens nyttjande, dvs....

Företagsförvärv - M&A

När ett företag eller en affärsrörelse köps upp benämns det inom juridikens värld som ett företagsförvärv. Vanligast är att...

Immaterial- & upphovsrätt

Immaterialrätten reglerar den ekonomiska och ideella rätten till immateriella produkter. Immaterialrätten är speciell...

Konsumentjuridik

Konsumenträtt är inte ett eget rättsområde, det är ett samlingsnamn på lagar som innehåller skyddsregler för...

Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att...

Miljörätt

Miljörätt är de regler som bland annat syftar till att reglera nyttjandet av naturresurserna, begränsa utsläpp och...

Offentlig rätt

I offentlig rätt i vid bemärkelse ingår statsrätt, processrätt och förvaltningsrätt, som alla reglerar myndigheternas roll...

Processrätt

Processrätten reglerar förfarandet vid domstolar och vid skiljedomsprövning. Den kan även delas in i straffprocess,...

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt rör förhållanden där en person eller ett företag har orsakat en skada på någons egendom eller...

Skatterätt

Skatterätten behandlar lagar och regler om skatt och beskattning av fysiska och juridiska personer. Exempel på skatter är...

Straffrätt

Straffrätten behandlar brott och konsekvensen av att begå brott. I straffrätten ingår vilka gärningar som är...
Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*