4 januari, 2017

Re integra-principen

Principen innebär att ett avtal som slutits kan brytas om en kort tid förflutit och det inte hunnit inverka bestämmande på motpartens ...

Läs mer

27 april, 2016

Principalansvar

Det ansvar en arbetsgivare, eller person i motsvarande position, har för en arbetstagare, eller motsvarande.

Läs mer

24 mars, 2015

Tappande

Benämning för den förlorande parten i ett tvistemål.

Läs mer

24 mars, 2015

Strandvattenregeln

Som enskilt vatten räknas allt vatten inom 300 meter från fastlandet eller från ö av minst 100 meters längd. Om kurvan för högst tre ...

Läs mer

24 mars, 2015

Ramavtal

Ett avtal, vanligtvis förekommande samarbete mellan två eller flera parter, där riktlinjer fastställs – men inga detaljregleringar görs.

Läs mer


24 mars, 2015

SFS

Förkortning för Svensk Författningssamling. Alla lagar som stiftas i Sverige får ett SFS nummer, se exempelvis: Lag (2007:1091) om offentlig ...

Läs mer

24 mars, 2015

Obestånd

När en person eller ett företag är på obestånd kan inte längre skulderna betalas och denna oförmåga är inte enbart tillfällig. När ...

Läs mer

24 mars, 2015

Hängavtal

Arbetsrättsligt begrepp som innebär att ett företag som inte själv tillhör en arbetsgivarorganisation ingår ett avtal med en fackförening ...

Läs mer

24 mars, 2015

Hyreslagen

Inofficiell benämning på 12 kap Jordabalken, som reglerar hyra av lägenhet, både i bostads- och lokalsyfte.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 142