13 november, 2014

Fartkameran får kvinnan friad

Tingsrätten ansåg att det fanns ”uteslutande likheter” mellan den åtalade kvinnan och det fotografi som hade tagits av en så kallad fart-kamera. Hon fälldes därför för fortkörning. En oenig hovrätt friar henne nu eftersom likheten inte alls är ”så utpräglad”.

Ett hästtransportfordon som körde för fort hade fotograferats och registrerats i en så kallad automatisk säkerhetskontroll, ATK, i Sala. Hastigheten hade uppmätts till 97 kilometer i timmen på en 90-väg.

Med bland annat fotografiet som bevisning väckte åklagaren åtal mot en 30-årig kvinna. Det är i och för sig inte kvinnan som äger fordonet, men hon är dotter till den man som äger det företag som äger fordonet. Kvinnan, som dessutom är anställd av pappans företag, nekade dock till att det var hon som hade kört bilen och hävdade att det den brukar lånas av flera personer – bland annat hennes syster.

Hon instämde i att det visserligen fanns vissa likheter mellan personen på bilden och av henne själv men påstod sig ha varit hemma i sin bostad vid tillfället. Hon kände inte heller igen personen på bilden.

Västmanlands tingsrätt fick jämföra bilden från hastighetskameran med pass- och körkortsbilder på kvinnan.

Tingsrätten skrev i sina domskäl att det föreligger uteslutande likheter mellan personen på det foto som ATK-kameran tagit samt kvinnans pass- och körkortsfoto. Tingsrätten ansåg att det därmed var helt utrett att det de facto skulle ha varit den åtalade kvinnan som hade kört hästtransporten och dömde henne för hastighetsöverträdelse till penningböter på 1 500 kronor.

Svea hovrätt gör dock en annan bedömning. Rätten menar att likheten mellan målsäganden och personen som fångats på förarfotot är inte så utpräglad att det med tillräcklig grad av säkerhet kan uteslutas att någon annan person som hade rätt att disponera bilen var förare.

Hovrätten friar därför den åtalade kvinnan. Två ledamöter, en hovrättslagman och en nämndeman, är dock skiljaktiga och anser att det inte finns utrymme för någon annan slutsats än att det var kvinnan som körde bilen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att ha rätt och att få rätt är inte alltid samma sak, ofta blir bevisningen den avgörande frågan. I näringslivet är det därför viktigt med tydlig dokumentation. Ha därför gärna som vana att använda Allt om Juridiks avtalsmallar i din näringsverksamhet. Mallarna hittar du här >>> 

 

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Emma Martinsson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se