20 mars, 2023

Hur går en konkurs till?

En konkurs är en ingripande åtgärd som bara en tingsrätt kan fatta beslut om. Gäldenären, det vill säga bolaget som försätts i konkurs, förlorar rådigheten över alla sina tillgångar, som till exempel kundfordringar, lagervaror och bankmedel. Dessa övergår till ett konkursbo som sköts av en konkursförvaltare – en advokat med särskild behörighet att ha hand om konkurser. Styrelsen förlorar sin rätt att styra över tillgångarna men finns kvar så länge konkursen pågår. Samtidigt ligger alla skulder och förpliktelser kvar i konkursbolaget.

När en konkursförvaltare får in en konkurs vidtas bland annat följande åtgärder:

  • Förvaltaren tar kontakt med bolagets styrelse och besöker lokaler, om det finns, och tar kontroll över lokaler och tillgångar, till exempel hämtar nycklar, tar kontakt med leverantörer, pratar med hyresvärden etc.
  • Konkursförvaltaren säljer konkursboets egendom, vilket görs på öppen auktion.
  • På grund av konkursen brukar verksamheten behöva läggas ned, vilket gör att man som huvudregel brukar säga upp de anställda på grund av arbetsbrist. Sedvanliga uppsägningstider gäller men vanligtvis brukar personalen arbetsbefrias omgående om de inte behövs för några ytterligare arbetsuppgifter.
  • När det kommer till avtal i konkurs löper alla dessa på, men konkursboet är inte bunden av dessa.

Vill du lära dig mer om konkurser? Gå vår nya kurs ”Konkursförfarandet” !