Entreprenadrätt: vikten av den mänskliga faktorn vid e-tjänster för avtal

I en värld där tekniken ständigt utvecklas och digitala tjänster blir alltmer populära, är det viktigt att inse att det finns risker som följer med den digitala transformationen. Inom entreprenadbranschen är det vanligt att använda digitala mallar för att skapa offerter och avtal. Trots att dessa mallar kan effektivisera det administrativa arbetet, är det viktigt att se till att textinnehållet är korrekt.

Det finns ett antal digitala verktyg på marknaden som hanterar offerthantering för t.ex. entreprenörer och även om digitaliseringen kan effektivisera arbetsprocesser och minska den administrativa bördan för företagare, är det angeläget att påpeka hur viktigt det är att alltid se till att alla dokument i verktyget är korrekta och uppdaterade.
– Det kan vara så enkelt som att lämna en del av en text oredigerad eller att glömma att ta bort en hänvisning som inte längre är relevant, säger Maria Bengtson, chefsjurist på Allt om Juridik. En hänvisning till fel allmänna villkor i en offert eller i ett avtal kan leda till allvarliga konsekvenser. Det kan till exempel innebära att en entreprenör tvingas genomföra arbete som hen inte avsåg att utföra, eller att en kund betalar för något som inte har inkluderats i avtalet. Följden kan bli rättsliga tvister och orsaka förseningar och kostnader som ingen hade räknat med.

Likaså är det viktigt att tänka på att mallar som sådana är till för att användas som utgångspunkt, men att texten måste anpassas så att den stämmer överens med det specifika uppdraget eller tjänsten.
– Vi har en hel del ärenden just nu där avtal blivit felaktiga till följd av att mallar använts, men inte anpassats, säger Maria. Det kan bli dyrt. Att ha en jurist som granskar textinnehållet i offerter och avtal är därför en klok investering, säger Maria. Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder kan man undvika potentiella problem och säkerställa att man har de bästa förutsättningarna att bedriva en effektiv och framgångsrik verksamhet.

Vill du ha hjälp med att se till att företaget har korrekta avtal på plats? Kontakta oss, så tittar vi på vad vi kan erbjuda ert företag.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*