8 tips för GDPR: Det här måste företagare ha koll på

Alla företag måste uppfylla dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft 2018. Påföljden om ett företags hantering bryter mot GDPR kan bli böter på upp till 20 miljoner euro eller 4 procent av omsättningen. Här summerar vi de viktigaste ditt företag behöver ha koll på.

GDPR är utformat för att skydda privatpersoners personuppgifter och reglerar hur företag samlar in, behandlar och lagrar sådana uppgifter. För företagare är det inte bara en juridisk skyldighet att följa dessa regler, utan också en möjlighet att bygga förtroende hos kunder och stärka varumärket.

 1. Medvetenhet och utbildning
  Det första steget för företagare är att utveckla en djup förståelse för GDPR och dess bestämmelser. Det är viktigt att skapa medvetenhet inom företaget om vad GDPR innebär och hur det påverkar verksamheten. Utbildning av personalen i dataskyddsprinciper och korrekt hantering av personuppgifter är avgörande för att minimera riskerna för överträdelser.
 2. Kartläggning av personuppgifter
  Företag måste noga kartlägga och identifiera vilka typer av personuppgifter de samlar in och behandlar. Detta inkluderar allt från namn och kontaktuppgifter till känsliga uppgifter. En tydlig översikt över vilken data som behandlas och varför är grundläggande för att säkerställa att behandlingen är laglig och korrekt.
 3. Laglig grund för behandling av personuppgifter
  GDPR kräver att företag har en laglig grund för att behandla personuppgifter. Det kan vara samtycke från individen, avtal, rättslig skyldighet eller berättigat intresse. Företag måste identifiera vilken laglig grund som är tillämplig för varje typ av behandling och säkerställa att den används korrekt.
 4. Tydlig information
  Företag måste tillhandahålla tydlig och lättförståelig information till individer om hur deras personuppgifter kommer att användas. Detta görs vanligtvis genom en integritetspolicy som beskriver ändamålen med behandlingen, laglig grund, lagringstid och deras rättigheter.
 5. Rättigheter för individer
  GDPR ger individer flera rättigheter när det gäller deras personuppgifter, inklusive rätten till tillgång, rättelse och radering av personuppgifter. Företag måste kunna hantera och uppfylla dessa begäranden inom en rimlig tidsram.
 6. Dataskyddsåtgärder och säkerhet
  Att säkerställa adekvat datasäkerhet är avgörande. Företag måste implementera tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller skada. Riskbedömningar och regelbunden övervakning av datasäkerhet är en del av detta arbete.
 7. Databehandling och avtal
  Om företaget använder externa leverantörer eller tjänsteleverantörer för att behandla personuppgifter måste avtal upprättas som klargör deras ansvar och skyldigheter enligt GDPR. Dessa avtal bör säkerställa att samarbetspartnerna också uppfyller dataskyddsbestämmelserna.
 8. Incidenthantering och rapportering
  Företag måste vara förberedda på att hantera eventuella dataintrång eller säkerhetsincidenter. Om sådana incidenter inträffar måste de rapporteras till tillsynsmyndigheter och, i vissa fall, till berörda individer.

Att navigera i dagens affärsvärld med GDPR i åtanke är en nödvändighet för att bygga förtroende, uppfylla lagkrav och undvika ekonomiska och ryktesskador. Genom att vara medveten om och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa efterlevnad av GDPR kan företagare positionera
sina företag för hållbar framgång i en tid där dataskydd och integritet är av största vikt.

Vi hjälper dig att få koll!

Behöver du hjälp med att få koll på GDPR? Just nu kan vi erbjuda över 30 procent på vårt digitala utbildningspaket, som innehåller hela 15 enskilda kurser inom GDPR.
Digitalt Utbildningspaket –  GDPR & IT-rätt

Vill du lämna över allt till oss istället? Inga problem! Nu har vi även 30 procent rabatt på vår tjänst Min bolagsjurist där du kan lämna över allt det juridiska till oss. Fyll bara i formuläret så kontaktar vi dig!

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*