Bolagsrätt

Bolagsrätt

Bolagsrätt behandlar bland annat hur olika associationsformer (bolag, föreningar, stiftelser) skapas och upplöses, vad som är kännetecknande för de olika associationsformerna, vilka som får representera dem i avtal med utomstående personer och hur resultatet ska fördelas mellan ägarna. Med våra avtalsmallar i bolagsrätt hjälper vi dig som ansvarar för dessa typer utav frågor på bolaget.

Villkor

Allt om Juridik (www.alltomjuridik.se) och Blendow Publishing AB (556954-9628) ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i våra avtalsmallar, och eventuella skador som kan uppstå direkt eller indirekt till följd av användandet av dessa. Användandet av mallarna sker på egen risk och det är kundens ansvar att bedöma om materialet har det innehåll kunden önskar. Allt om Juridiks avtalsmallar ersätter inte skräddarsydda avtal i enskilt fall. Upphovsrätten till avtalsmallarna tillkommer Blendow Publishing AB och får därmed inte göras tillgängliga för allmänheten.

 

Hjälp med att upprätta korrekta avtal?

Vill du ha hjälp av en jurist och säkerställa att ni har korrekt upprättade avtal? Välkommen att kontakta oss, så tittar vi på hur vi kan hjälpa ert företag.