alltomjuridik-default

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Ett beslut om vinstutdelning ska alltid fattas av bolagsstämman. Styrelsen lämnar ett förslag till vinstutdelning till bolagsstämman.

Till förslaget måste styrelsen lämna ett motiverat yttrande (ABL 18:4) som visar att utdelningen är ekonomiskt försvarbar med hänsyn till den s.k. försiktighetsregeln.”

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik