alltomjuridik-default

VD-instruktion

Den här mallen hjälper dig att upprätta den VD-instruktion som styrelsen i ett aktiebolag ska lämna till VD.

VD:s uppgift är att sköta den löpande verksamheten i ett bolag. I den VD-instruktion som styrelsen utarbetar framgår vad som hör till den löpande verksamheten och vad som är styrelsens ansvarsområde.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik