alltomjuridik-default

Kallelse till årsstämma

Sättet för kallelse till bolagsstämma (årsstämma) ska framgå av bolagsordningen. Det vanliga är att kallelse görs genom 1) brev till aktieägarna, eller 2) annons i den tidning som anges i bolagsordningen.

De ärenden som är obligatoriska följer av avtalsmallen men alla ärenden som ska förekomma på stämman ska finnas med i kallelsen, varför mallen kan behöva fyllas ut. Kopiera i så fall avtalet och skriv till de punkter ni saknar. Handlar det om en ändring av bolagsordningen måste alltid det huvudsakliga innehållet i förslaget framgå.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik