alltomjuridik-default

Stadgar – ekonomisk förening

En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. Föreningen bildas av minst tre personer eller företag (juridiska personer). Bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar är särskilda former av ekonomiska föreningar.

Alla ekonomiska föreningar måste ha stadgar. Där anges föreningens verksamhet och beskrivs de grundläggande reglerna för denna. För att få föreningen godkänd måste Bolagsverket godkänna stadgarna. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik