alltomjuridik-default

Stiftelseurkund utan apportegendom

Stiftelseurkunden är ett dokument som visar att ni har beslutat att starta ett aktiebolag. Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare. En stiftare behöver inte ha något med styrelsen att göra. Men självklart kan en stiftare och en styrelsemedlem vara en och samma person.

Stiftelseurkunden ska vara undertecknad av alla stiftarna. Är stiftaren en juridisk person ska behörig firmatecknare skriva under stiftelseurkunden. Stiftelseurkunden ska vara i original eller bestyrkt kopia och får inte vara äldre än 6 månader. Den innehåller få uppgifter om bolaget och dess huvudsakliga syfte är istället att ange vilka personer som utgör bolagets styrelse och vilka som ska ha funktionen som stiftare, samt hur aktiekapitalet är fördelat mellan de som stiftar bolaget, dvs. de som grundar bolaget.

Allt om Juridik erbjuder två olika stiftelseurkunder – den ena där aktiekapitalet tillskjuts genom pengar och den andra där aktiekapitalet tillskjuts genom apportegendom. Apportegendom kan till exempel vara aktier, varulager, fastighet, fordon, maskiner, patent/uppfinningar. Endast egendom som är av nytta för bolaget får användas som apportegendom.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik