alltomjuridik-default

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen i ett aktiebolag var tidigare tvingade enligt lag att fastställa en arbetsordning för styrelsearbetet. Numera är det endast publika aktiebolag och alla bankaktiebolag som har det kravet, men det är såklart fritt fram även för mindre bolag att fortsätta upprätta en arbetsordning. Att upprätta en arbetsordning kan underlätta styrelsearbetet och tydliggöra olika fördelningen av skyldigheter/rättigheter inom bolaget.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik