Visstidsanställning beräknas med utgångspunkt i att ett år har 365 dagar

Två år enligt 5 a § anställningsskyddslagen ska ses som 730 dagar eftersom ett år ska anses ha 365 dagar. En visstidsanställd måste därför ha jobbat minst 731 dagar under en period på fem år för att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning.

En man hade haft flera tidsbegränsade anställningar vid ett universitet. Han hade under en femårsperiod jobbat 721 dagar vid universitetet.  Eftersom en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om någon jobbar i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod ansåg det fackförbund universitetet hade kollektivavtal med att mannens anställning övergått till en tillsvidareanställning.

Fackförbundet beräknade två år med utgångspunkt i att en månad har 30 dagar och att två år därför består av 720 dagar. Till stöd för att en månad ska anses ha 30 dagar angav fackförbundet att det är så beräkningen av tid ska göras i anställningsskyddslagen och att det finns stöd för det i förarbetena till den lagen. Universitetet höll inte med, utan menade att två år består av 730 dagar eftersom ett år har 365 dagar. Enligt universitetet fanns det inget skäl att beräkna tiden med utgångspunkt i månader eftersom tiden inte stod angiven i månader, utan i år, i 5 a § anställningsskyddslagen. Tvisten togs till arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen anser att ”sammanlagt mer än två år” ska tolkas bokstavligt om inget annat står i förarbetena eller anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen konstaterar att det inte står i förarbetena hur anställningstid ska räknas ut när den anges i antal år. Därför ska den språkliga innebörden av begreppet år användas och ett år ska anses ha 365 dagar. Det innebär att det krävs en sammanlagd anställningstid på minst 731 dagar för att en anställning ska övergå till en tillsvidareanställning. Eftersom den universitetsanställda mannen jobbat 721 dagar bedömer arbetsdomstolen att mannens anställning inte övergått till en tillsvidareanställning.

 

__________________________________

Författare: Anna Nässbjer, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: nr 56/19

Foto: Christine Olsson / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*