1 oktober, 2014

Handlingsfrihet och lyckade förhandlingar

Allt om Juridik fortsätter att växa och utvecklas mot att bli Sveriges största mötesplats för juridik och näringsliv.

Vi på Allt om Juridik vet att juridik är ett komplicerat ämne där framförallt noggrannheten är avgörande för resultatet. Jurister väger oftast ord på guldvåg och om små detaljer blir fel kan detta få förödande konsekvenser.

Vi vet även att det är viktigt att näringslivet får insyn i hur juridiska rådgivare tänker och hur juridiken fungerar. Genom Allt om Juridiks krönikor, i nära samarbete med våra rådgivningspartners, sker just detta möte av världar.

Vi kan idag – i samarbete med RosholmDell Advokatbyrå – presentera en ny krönika inom våra övriga rättsområden, ”Handlingsfrihet och lyckade förhandlingar” Varmt välkommen till Allt om Juridiks krönikor!

Lankknapp_kronika

Foto: RosholmDell Advokatbyrå

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se