Alla Krönikor

 • Sök
 • Ang. förordnande av offentliga biträden i migrationsärenden

  Familjens jurist är av uppfattningen att det varken är förenligt med 26 § rättshjälpslagen eller i övrigt lämpligt att uppställa särskilda lämplighetskrav för biträden i migrationsärenden utöver vad som kan anses motsvaras av vad som säkerställs genom att biträdet är jurist verksam på advokatbyrå.

  Läs mer »
 • Dyra misstag i upphandlingar vanligt

  Förutom negativa konsekvenser som färre anbudsgivare och högre kostnader, så kan man misstänka att agerandet kan vara lagstridigt eftersom en upphandlande myndighet, landsting eller kommun inte får medverka till att konkurrensen snedvrids eller hämmas.

  Läs mer »
 • Konstjuridik?

  Vad händer om rädsla för att göra fel och behöva betala dyrt blir styrande för vad som skapas, framförs och visas?

  Läs mer »
 • En giltig option tack

  Flertalet avgöranden har under årens lopp lagt ett pussel för svaret på frågan när optionsavtal är möjliga i samband med överlåtelse och upplåtelse av bostadsrätt.

  Läs mer »
 • Ska bussen fram?

  Det rättsfall som jag tänkte kort redogöra för handlar om ifall Skånetrafiken ska flytta två buss­linjer i Landskrona.

  Läs mer »

Trygg Juridik Certifikat

 • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

  Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

 • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

 • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
 • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
 • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB