Dödsbo förlorar mot efterlevande sambo

Hovrätten slår fast att dödsboet efter en kvinna saknade dold samäganderätt i en bostadsrätt som hennes sambo köpt. 

Dödsboet efter en kvinna väckte talan vid Gotlands tingsrätt mot hennes sambo och begärde bättre rätt till en andel av bostadsrätten till den lägenhet som parterna delat sedan år 1997. Lägenheten hade ursprungligen varit en hyresrätt och det var mannen som i allt väsentligt stått för hyresbetalningarna. När hyresrätten år 2004 omvandlades till bostadsrätt angavs mannen också som ensam innehavare.

Dödsboet ansåg dock att kvinnan hade dold samäganderätt och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att boet hade bättre rätt till hälften av bostadsrätten, eller en mindre andel som domstolen fann skäligt. I andra hand gjorde boet gällande att sambon skulle göra en obehörig vinst om han betraktades som ensam ägare och att talan borde bifallas på denna grund.

Dödsboet ansåg även att kvinnan, genom att överlåta sin del av hyresrätten, gjort det möjligt för sambon att köpa bostadsrätten till ett pris som understeg marknadsvärdet med cirka 23 procent.

Tingsrätten konstaterade dock att en hyresrättsöverlåtelse aldrig kan betraktas som en ekonomisk insats. Dödsboet hade heller inte bevisat att det funnits en gemensam partsavsikt om att samborna skulle äga bostadsrätten ihop.

Tingsrätten ifrågasatte inte att bostadsrätten köpts till ett pris som understeg marknadsvärdet, men detta är samtidigt normalt i samband med ombildningar. Köpet hade finansierats med ekonomiska medel som bara kommit från sambon och det hade som sagt inte visats att det funnits en gemensam partsavsikt i linje med dödsboets uppfattning. Sambon kunde därför inte anses ha gjort någon obehörig vinst.

Dödsboets talan ogillades därför och boet ålades istället att betala drygt 50 000 kronor i rättegångskostnader.

Svea hovrätt ansluter sig nu till tingsrättens bedömning och fastställer underinstansens dom.

Boet ska nu betala ytterligare drygt 30 000 kronor i rättegångskostnader.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En stor skillnad mellan att vara gift och sambo är att sambos inte ärver varandra. Därför är det som sambo viktigt att upprätta testamente för att skydda varandra om någonting skulle hända. Mallar för testamenten hittar du här >>>

 

Foto: Stefan Gustavsson/TT

Vanja Eriksson/Isak Bellman

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*