Byggföretag vinner mot villaägare

Ett företag som levererade husentreprenader stämde beställarna till ett småhus eftersom de inte betalat hela summan. Husägarna hävdade att de kommit överens med företaget om att betala först när vissa fel hade avhjälpts. Både tingsrätten och hovrätten ger dock företaget rätt – men ger beställarna prisavdrag.

Entreprenören stämde beställarna av småhusentreprenaden vid Attunda tingsrätt och begärde betalning av resterande entreprenadsumma samt dröjsmålsränta för sen betalning.

Enligt kontraktet skulle betalningen ske i samband med slutbesiktning, som redan hade genomförts år 2008 och år 2009.

I januari år 2013 hade beställarna ännu bara betalat en del av entreprenadsumman. Men beställarna hävdade att parterna muntligen kommit överens om att betalning skulle ske först när alla fel avhjälpts, vilket ännu inte skett.

Tingsrätten ansåg dock att det framstod som osannolikt att parterna skulle ha träffat avtal om att beställarna inte skulle betala något alls trots att de bott i huset i mer än ett år. Att ett så anmärkningsvärt avtal inte fått skriftlig form, trots närvaro av ombud, ansågs också osannolikt.

Enligt tingsrätten kunde det därför inte anses visat att beställarna kommit överens med entreprenören om att vänta med betalningen.

Domstolen ansåg att beställarna hade varit skyldiga att betala entreprenadsumman vid den första slutbesiktningen år 2008 med undantag för vissa belopp för avhjälpande av felen. Entreprenörens yrkande om betalning och dröjsmålsränta bifölls därför.

Beställarna å sin sida ansågs dock ha rätt till prisavdrag för fel samt dröjsmålsvite för försenat färdigställande.

Svea hovrätt höjer nu prisavdraget något, men fastställer i övrigt tingsrättens dom.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Muntliga avtal är lika giltiga som skriftiga sådana (om det inte finns i lag bestämda formkrav). Av bevishänseende är det dock viktigt att ha som vana att alltid upprätta skriftliga avtal, exempelvis genom att använda Allt om Juridiks avtalsmallar >>>

 

Foto: Fredrik Persson/TT

Karin Hassel/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*