Tuffa tider som VD?

Känner du dig överväldigad av juridiska frågor i din verksamhet? Är du trött på att jonglera mellan att driva ditt företag och hantera komplexa juridiska frågor? Då är du inte ensam. Många företagare upplever samma stress, huvudvärk och oro varje dag.

Men oroa dig inte. Våra digitala kurser är skapade för att ge företagare den juridiska kompetens de behöver och stötta deras verksamhet med att hantera juridiska frågor.
Har du problem med:
 • Att få betalt av dina kunder?
 • Säkerställa att dina avtal skyddar din verksamhet och intressen?
 • Att hantera anställningsavtal och arbetsrättsliga frågor?
 • Att lösa tvister med leverantörer eller underentreprenörer effektivt?

Vi hjälper dig oavsett situation genom:

Min bolagsjurist

Vi hjälper ditt företag med allt det juridiska, så att ni istället kan fokusera på att driva verksamheten. Vi avlastar även många företag som har egna jurister. Alltid till ett lågt, fast och förutsägbart pris.

Utbildning

Våra digitala utbildningar är utformade för att förse företagare med den juridiska kompetens de behöver och stödja deras verksamhet med att hantera juridiska frågor.

Vad säger våra kunder?

Allt om Juridik underlättar juridiken för 2000+ bolag.

Bra kommunikation, snabb hantering av ärenden, bra uppföljning och återkoppling! Allt om Juridik har blivit ett naturligt led i våra processer som kräver juridisk kompetens.
Thomas Winqvist
VD, Hälsinglands utbildningsförbund
Allt om Juridik har från dag ett varit otroligt bra och ett företag jag varmt kan rekommendera alla företagare som vill ha hjälp och stöd inom juridik!
Stefan Tingwall
VD och Grundare, KlubbSverige
Vårt stöd från Allt om Juridik har varit över förväntan. Mycket värdefullt att ha juridiskt stöd när man behöver det, i ett avtalat paket där man inte behöver tänka på att varje timma kostar extra.
Kaj Wågdahl
Hållbarhetskonsult, Klimatskyddsbyrån Sverige
Boka kostnadsfri rådgivning

Vill du veta mer?

Boka en kostnadsfri rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken.
Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Starta din utbildning inom entreprenadrätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

24 900 kr/år

Abonnemang

Kursinnehåll - Entreprenadrätt

 • Bygg & Entreprenad: Grund – A till Ö i standardavtalens djungel.
 • Bygg & Entreprenad: ÄTA-arbeten – säkra betalningen i din entreprenad.
 • Fel och skador vid entreprenad – vems är ansvaret?
 • Konsumententreprenader – var proaktiv och förebygg problem.
 • AB 04 – utförandeentreprenadens heliga skrift.
 • Arbetstillstånd och migration – skyldigheter vid rekrytering.
 • ABT 06 – totalentreprenadens heliga skrift.
 • Miljöbalkens allmänna hänsynsregler – vilken inverkan har er verksamhet på hälsa och miljö?
 • Allmänna och privata VA-lösningar – flexibel behovsbedömning och vattentjänstplan.
 • AMA-systemet – en handbok i hänvisningar.
 • Prisreglering till följd av kostnadsändringar – yttre omständigheter som påverkar slutpris.
 • Entreprenad och allmän avtalsrätt – vanliga utmaningar & tolkningsfrågor.
 • Konkurs eller risk för konkurs i entreprenad – minimera er ekonomiska risk.
 • Säkerhet & arbetsmiljö i entreprenader – vilket ansvar har de olika aktörerna?
 • Hinder & störningar i entreprenader – hantera bromsklossar på ett enkelt sätt.
 • ABK 09 – konsultuppdragens heliga skrift.
 • Rättsfall: Skadestånd i entreprenad – får man rikta krav mot underentreprenör?
 • Entreprenadjuridik på engelska – introduktion till AB 04 & ABT 06.
 • Besiktning i entreprenader – möjligheter i AB 04 & ABT 06.
 • AB-U 07 – underentreprenadens heliga skrift.
 • ABM 07 – det viktigaste vid köp av byggvaror.
 • Hantverkarformuläret – reglerna för konsumententreprenader.
 • Rättsfall: Entreprenörens avhjälpandeskyldigheten – omfattning och kostnadsansvar
 • Besiktningar - vad, när, hur, tvist
 • AMA Anläggning 23
 • Entreprenad i lågkonjunktur

Starta din utbildning inom fastighets- & hyresrätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

12 900 kr/år

Abonnemang

Kursinnehåll - Fastighet- & hyresrätt

 • Juridik för bostadsrättsföreningar – allt som er förening måste veta.
 • Lokalhyra – handledning i dina kommersiella hyresavtal.
 • Hyresvärdens ansvar vid lokalhyra – navigera i en snårig lagstiftning.
 • Hyresgäster med betalningssvårigheter – agera korrekt som hyresvärd.
 • En lyckad hyresförhandling – taktik och argumentation vid lokalhyra.
 • Hyreslagen och de skärpta hyresreglerna – lägenhetsbyte, andrahandsuthyrning och oskälig hyra.
 • Bostadshyra – grundkurs om uthyrning av bostad.
 • Mäklarjuridik – fastighetsmäklarens ansvar och skyldigheter.

Starta din utbildning inom immaterial- & marknadsrätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

4 900 kr/år

Abonnemang

Kursinnehåll - Immaterial- & marknadsrätt

 • Marknadsför dig lagligt – undvik skadestånd och badwill.
 • Varumärkesskydd – säkra ditt företags viktigaste tillgång.
 • Tjänsteinnovation – skydda värdefulla idéer i företaget.
 • Upphovsrätt i praktiken – i media och på internet.

Starta din utbildning inom GDPR & IT-rätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

14 900 kr/år

Abonnemang

Kursinnehåll - GDPR & IT-rätt

 • GDPR II – praktisk fördjupning – implementering och genomförande.
 • GDPR fördjupning för HR och ekonomi – så hanterar du organisationens personuppgifter.
 • Säkerställ din marknadsföring enligt GDPR – gör rätt och undvik sanktioner.
 • GDPR för offentlig sektor – reglerna du ska känna till.
 • GDPR för konsulter – hantera personuppgifter som uppdragsgivare och uppdragstagare.
 • GDPR: start – de fem viktigaste dokumenten.
 • Tredjelandsöverföringar av personuppgifter – till dig med utlandsverksamhet.
 • Cookie policy – krav att inhämta samtycke.
 • Kamerabevakning & GDPR – förutsättningar för tillåtlighet.
 • Personuppgiftsbiträdesavtal – krav på innehåll, behandling & säkerhetsåtgärder.
 • Cybersäkerhet – skydda organisationen mot hackerattacker.
 • Grundläggande om GDPR
 • Laglig grund enligt GDPR

Starta din utbildning inom offentlig rätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

14 900 kr/år

Abonnemang

Kursinnehåll - Offentlig rätt

 • Offentlig upphandling – att skriva vinnande anbud.
 • Nya upphandlingsregler – ett enklare förfarande för båda parter.
 • Överprövning av tilldelningsbeslut – en andra chans vid offentlig upphandling.
 • Socialtjänstlagen – de vanligaste formerna av bistånd.
 • Sekretess i offentlig upphandling – vad har ni rätt att ta del av?
 • Prisdumpning vid offentlig upphandling – hantera onormalt låga anbud.
 • Förfrågningsunderlag i upphandling – hur ni hittar den bästa leverantören.
 • Ska-krav, uteslutningsgrunder & utvärderingsmetoder – upphandlingsdokumentets innehåll.
 • Förtal och massmedia – guide för journalister.
 • Offentlighetsprincipen – granska staten som journalist.
 • Sekretess i allmänna handlingar – lathund för journalister.
 • Dialog i offentlig upphandling – när och hur bör kontakt tas?
 • Mediernas regelverk och verksamhet – en sammanfattning

Starta din utbildning inom process & tvist idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

2 900 kr/år

Abonnemang

Kursinnehåll - Process & tvist

 • Skiljeförfarande – valet mellan skiljedom och vanlig domstol.
 • Rättsskydd – ekonomisk hjälp vid juridiska tvister.
 • Delgivning – rätt information till rätt person.
 • Stämning i domstol – för kärande och svarande.

Starta din utbildning inom skatterätt & ekonomi idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

19 900 kr/år

Abonnemang

Kursinnehåll - Skatterätt & ekonomi

 • 3:12-reglerna – skatteregler för fåmansföretag.
 • Bokföringsbrott – undvik alla företagares mardröm.
 • Skattemässig optimering – planera ditt företagande och spara pengar.
 • Val av företagsform – de skattemässiga effekterna.
 • Moms vid svensk handel – guide för dig med ekonomiansvar.
 • Moms vid internationell handel – varor, tjänster och distansförsäljning.
 • Moms: fastighet – avdragsrätt i din verksamhet.
 • Revisorers samarbete med redovisningsbyråer
 • Generationsskifte: skatterättsligt perspektiv – planera för familjen.
 • Redovisningskonsult som upptäcker brott – din risk för medhjälp.
 • Grunder i redovisning – ordning och reda i bokföringen.
 • Penningtvätt – riskbedömning och åtgärdsplan.
 • Introduktion i löneadministration – skatteavdrag, förmåner och hantering av frånvaro.
 • Skattemässiga avskrivningar & momsredovisning – grundpelare inom redovisning.
 • Bokslut & Årsredovisning – för dig som är företagare.
 • Skatterätt för småföretagare
 • Skatteeffektiv företagsstrukturering och ägarförändringar

Boka ett möte så löser vi en skräddarsydd utbildningslösning efter just era behov

Skräddarsydd lösning från

60 000 kr/år

 

Starta din utbildning med Chef Bas-paketet idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

6 900 kr/år

Abonnemang

Starta din utbildning med Ägare & VD-paketet idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

24 900 kr/år

Abonnemang

Starta din utbildning med Styrelse Bas-paketet idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

11 900 kr/år

Abonnemang