VitaePro-reklam fälls i Marknadsdomstolen

Konsumentombudsmannen, KO, drog bolaget som tillverkar och säljer det populära kosttillskottet VitaePro inför domstol. Nu förbjuder Marknadsdomstolen bolaget att marknadsföra VitaePro så som tidigare har gjorts, då det stridit mot marknadsföringslagen och EU-regler.

Under 2011 inledde Konsumentverket ett tillsynsärende gällande marknadsföringen av VitaePro. Konsumentverket bedömde att marknadsföringen – där bland annat kända personer i tv och på webben beskrivit deras livssituationer och hur VitaePro påverkat deras fysiologiska tillstånd positivt – stred mot en EU-förordning om näringspåståenden om livsmedel.

Under 2013 valde sedan KO att väcka talan mot bolaget i Marknadsdomstolen. KO yrkade att bolaget skulle förbjudas att använda en rad påståenden om VitaePro i sin reklam.

I marknadsföringsmål handlar det ofta om att KO (eller någon annan, men ofta KO) kräver att vissa påståenden ska förbjudas. Det kan då vara fråga om ett stort antal påståenden som KO vill förbjuda. Detta eftersom det stämda bolaget annars kan välja att omformulera sina påståenden en smula – och på så vis kringgå domen. Av den orsaken kan det ibland vara lite svårt för en lekman att förstå Marknadsdomstolens domar, eftersom en del yrkanden kanske bifalls, medan många ogillas. Vad som då skett är helt enkelt att domstolen har gett grönt ljus till vissa påståenden, medan vissa stoppas.

I det här målet behövdes en hel bilaga för att presentera alla påståenden som KO ville förbjuda. I korthet kan man dock sammanfatta KO:s inställning som att VitaePro beskrivits på ett sätt som ger intryck av att produkten ökar energin och orken samt att den medför att smidighet, rörlighet, styrka och muskelstyrka kan bevaras eller behållas. Detta menade KO utgjorde otillåtna specifika hälsoutlåtanden enligt EU-förordningen.

EU-förordningen handlar om så kallade ”hälsopåståenden”. Med detta menas ett påstående som antyder eller låter förstå att en viss produkt ger en koppling till ett visst (rimligtvis bättre) hälsotillstånd.

Enligt förordningen får inte sådana hälsopåståenden användas felaktigt, tvetydigt eller vilseledande. Förordningen innehåller utöver det en rad mer detaljerade regler kring hur påståenden får göras i mer specificerade situationer. Det finns också en bilaga där det föreskrivs ett antal särskilda godkända hälsopåståenden, som EU redan har godkänt på förhand.

Marknadsdomstolen konstaterade att de påståenden som bolaget hade använt i sin marknadsföring av VitaePro måste klassas som sådana hälsopåståenden som faller in under EU-förordningen. Sådana specifika påståenden måste alltså vara godkända för att få användas.

Det finns dock en möjlighet att använda så kallade icke-specificerade hälsopåståenden, så länge dessa uttrycks i samband med ett bestämt, redan godkänt, hälsopåstående.

I det här fallet konstaterade Marknadsdomstolen att de hälsopåståenden som gjorts om VitaePro inte varit godkända och inte heller varit sådana icke-specificerade påståenden som får användas om de efterföljts av ett godkänt hälsopåstående.

Sammantaget klarade därför inte reklamen EU-förordningens krav. Ett sådant förfarande strider mot god marknadsföringssed enligt marknadsföringslagen. Därför beslutade Marknadsdomstolen att förbjuda bolaget att använda de aktuella påståendena. Förbudet förenades med ett vite om 2 miljoner kronor.

Det ska dock nämnas att hela KO:s talan inte vann bifall. Vissa yrkanden avslogs. Som tidigare beskrivits i artikeln är det ofta svårt att förstå Marknadsdomstolens domar just av denna anledning.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du i din marknadsföring påstår att ett livsmedel eller en produkt ger vissa hälsoeffekter måste dessa påståenden klara reglerna enligt marknadsföringslagen och EU-förordningen 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Regelverket är omfattande och inte helt lättsmält, men en bra grundregel för all marknadsföring är att om du påstår en viss egenskap, kvalitet eller funktion – så måste du kunna styrka det med empiriska, vetenskapliga bevis. Annars bryter du mot marknadsföringslagen.

 

Foto: Pontus Lundahl/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars / Eva Clasö, Lexnova

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*