Villkor om automatisk förlängning i upphandling anses proportionerligt

Ett villkor i en upphandling avseende automatisk förlängning av ett anbuds giltighet ansågs vara tillräckligt tydligt och därmed inte oproportionerligt enligt kammarrätten.

En upphandling gällande lånecykelsystem och stadsinformation i Stockholms stad tilldelades till en början två företag som lämnat ett anbud som grupp. Efter att förvaltningsrätten förklarat att gruppens anbud inte skulle tas hänsyn till fattade staden ett nytt beslut om vilken leverantör de avsåg att ingå kontraktet med. Kontraktet tilldelades då det företag som var det enda kvarvarande anbudet i upphandlingen.

Gruppen ansökte om överprövning och menade att företagets anbud inte skulle accepteras.  Gruppen ansåg att staden hade begått ett upphandlingsrättsligt fel genom att tilldela företaget kontraktet trots att anbudets giltighet hade gått ut. Staden menade däremot att anbudets giltighet förlängdes automatiskt och tyckte inte att den hade gjort något fel.

Förvaltningsrätten gjorde bedömningen om företagets anbud varit giltigt med utgångspunkt i upphandlingsdokumentet. Förvaltningsrätten menade att automatisk förlängning inte kunde ske då villkoren i dokumentet talade för att ett aktivt handlande måste ske. Enligt förvaltningsrätten hade det inte framkommit att staden hade begärt någon förlängning av anbudet. Förvaltningsrätten biföll gruppens ansökan om överprövning och beslutade att upphandlingen skulle göras om. Staden överklagade till kammarrätten och tyckte att det inte krävdes något aktivt handlande, medan gruppen tyckte att staden borde stå för risken med en otydlig text i upphandlingsdokumentet.

Kammarrätten uttalade att lagen inte reglerar frågan om förlängning av anbuds giltighet och att man då ska hitta vägledning i olika rättsliga principer. Kammarrätten gjorde bedömningen att villkoret om automatisk förlängning av anbudets giltighet var tillräckligt tydligt, men utformandet kunde ha varit tydligare.

Till skillnad från förvaltningsrätten ansåg kammarrätten att villkoret om automatisk förlängning var proportionerligt. Överklagandet bifölls och målet återförvisades till förvaltningsrätten.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Bertil Ericson / SCANPIX

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*