Vill måla entrédörren vit – behöver bygglov

Ett par ville måla om fönstren och entrédörren på sitt radhus. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att ändringarna skulle medföra en väsentlig ändring av byggnadens karaktär. Paret behövde därför söka bygglov för att få utföra ändringarna.

Ägarna av ett radhus i Östra Skogås i Huddinge ville måla om sina fönster och entrédörr från brunlaserat till vitt. Bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge kommun ansåg att ändringarna väsentligt skulle ändra byggnadens och områdets karaktär och krävde därför att paret skulle söka bygglov för ändringarna. Paret överklagade detta och målet hamnade hos Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterade inledningsvis följande. ”Området Östra Skogås beskrivs i Huddinge kommuns kulturmiljöprogram som ett mycket bra exempel på den terränganpassade låghusbebyggelse med en variation av hustyper som planerades på 1970-talet. Brunlaserade fönster och dörrar är ett tidstypiskt karaktärsdrag för sådan 70-talsbebyggelse som här är i fråga. Byggnaden ingår därtill i ett radhusområde där enhetlighet är ett tydligt karaktärsdrag i kulturrmljöprogrammet.”

Mot bakgrund av detta kom Mark- och miljööverdomstolen fram till att bytet av färg på fönster och entrédörr från brunlanserat till vitt avsevärt skulle påverka byggnadens yttre och medföra en väsentlig ändring av byggnadens karaktär. Domstolen kom därför fram till att paret behövde söka bygglov för att få måla om.

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Christine Olsson / TT

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*