VD får skärpt straff – renoverade privatbostad för bolagets pengar

VD:n för ett fastighetsföretag hade låtit ett byggbolag genomföra renoveringsarbeten i sin privatbostad för nästan två miljoner kronor. Hovrätten skärpte straffet och dömde honom för flera brott.

Genom att tillsammans med en ställföreträdare för byggbolaget upprätta en osann faktura, ställd till ett bolag inom samma koncern som fastighetsföretaget, hade VD:n sedan låtit koncernen stå kostnaderna för renoveringen.

VD:n, som åtalades för flera fall av ekonomisk brottslighet, invände att tanken varit att hans bostad skulle förvärvas av fastighetsföretaget och därefter hyras ut till honom som tjänstebostad. Betalningen till byggbolaget var därför att se som en av fastighetsföretaget godkänd förskottsbetalning, eller ett lån, till honom.

Sundsvalls tingsrätt konstaterade att fakturan, som VD:n medverkat till att upprätta, otvetydigt innehöll osanna uppgifter vilket VD:n också varit fullt medveten om. Avseende VD:ns invändning anförde tingsrätten att ingenting i utredningen visade att någon inom koncernen haft en tjänstebostad och att hans uppgifter om detta motbevisats genom förhör med andra anställda.

VD:n dömdes därför för trolöshet mot huvudman som, bland annat då fastighetsföretaget har orsakats betydande skada, var att bedöma som grov. VD:n dömdes även för bland annat ytterligare ett fall av grov trolöshet mot huvudman och tre fall av grovt osant intygande. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år och nio månader.

Ytterligare två män dömdes för osant intygande till nio månaders fängelse respektive villkorlig dom och dagsböter.

Hovrätten för Nedre Norrland dömde VD:n för ytterligare ett fall av osant intygande, grovt brott, och trolöshet mot huvudman. Påföljden skärptes till två års fängelse.

Även en av de andra männen som stod åtalade i tingsrätten dömdes för ytterligare ett fall av grovt osant intygande.

Högsta domstolen, HD, beslutar nu att inte bevilja prövningstillstånd i målet. Hovrättens dom står därmed fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När HD inte meddelar prövningstillstånd innebär detta att hovrättens dom står fast. HD prövar i regel bara mål där rättsläget är oklart och det behövs ett prejudikat. I övrigt tas bara mål upp om HD ser en uppenbar risk för att hovrätten dömt fel.

 

Nils.

Eva Clasö/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*