VD döms för miljöbrott

VD:n för ett bolag som bedriver elektronikåtervinning åtalades för otillåten miljöverksamhet och försvårande av miljökontroll. Åklagaren yrkade också att bolaget skulle åläggas företagsbot.

Bakgrunden var att det vid ett tillsynsbesök uppmärksammats att bolaget förvarat inkommande avfall utomhus, trots att bolagets tillsynsvillkor föreskrev att avfall skulle lagras i skydd från nederbörd. Bolagets VD uppgav att förvaringen endast var tillfällig och inte innebar sådan ”lagring” av avfall som avsågs i tillståndsvillkoret.

Nyköpings tingsrätt ansåg dock att villkoret inte kunde tolkas på annat sätt än att det även omfattade bolagets hantering av inkommande avfall. VD:n dömdes för otillåten miljöverksamhet, men friades från åtalet avseende försvårande av miljökontroll. Bolaget ålades att betala 75 000 kronor i företagsbot.

Svea hovrätt fastställer nu tingsrättens dom endast med en ändring av gärningstidpunkten. Hovrätten framhåller bland annat att ett oprecist villkor av legalitetshänsyn inte ska tolkas vidlyftigt, men instämmer i tingsrättens tolkning av villkoret.

Vad innebär detta i praktiken?

  • SI regel är det fastighetsägaren som får betala skadestånd om rörelsen skulle leda till något miljöbrott. Som företagsledare är du ansvarig för att se till att ditt företag följer de miljöregler som finns i Miljöbalken och andra föreskrifter. Det kan vara många regler att hålla koll på, men myndigheterna har ofta bra upplysningstjänster om vad du får och inte får göra. Kom ihåg att det ställs högre krav på en näringsidkare än en privatperson – även om det rör sig om en liten firma.

 

Foto: Chen Jie/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Nils.

Nils Ivars/Karin Hassel

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*