Skatteverket ger upp i tvist om en halv miljard kronor

Skatteverket överklagar inte förvaltningsrättens dom avseende vårdbolaget Capio. Det innebär att företaget undgår skattetillägg för bolagets skatteupplägg med ränteavdrag på en halv miljard kronor.

Vårdföretaget Capio AB slipper fortsatta rättstvister om ränteavdrag på omkring 500 miljoner kronor, rapporterar Dagens Nyheter.

Bolagets skatteupplägg – att Capio tagit två omfattande lån av moderbolaget i koncernen – blev godkänt i förvaltningsrätten. Skatteverket har nu valt att inte överklaga domen.

Skatteverket har tidigare hävdat att låneavtalet inte var marknadsmässigt och att det föreföll osannolikt att ett oberoende bolag skulle ingå ett avtal med liknande villkor, varför lånet endast har varit ett sätt för Capio att minska bolagsskatten.

Anledningen till att Skatteverket, trots tidigare uppfattning, drar tillbaka sitt överklagande är enligt DN att Högsta Förvaltningsdomstolen vägrat prövningstillstånd i ett liknande mål.

Henrik Brehmer, informationsdirektör på Capio AB, poängterar dock att upplägget inte var olagligt och att det byggde på ett affärsmässigt beslut. Sedan år 2011 har företaget ändå slutat med så kallade internlån, delvis på grund av den debatt som följt.

– Med tanke på den verksamhet vi jobbar med, dessutom huvudsakligen skattefinansierad, måste vi vara lyhörda och inte utmana kritikerna mer än nödvändigt, vi måste leva med vår samtid, säger han till DN.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Från och med den 1 januari år 2013 skärptes lagstiftningen och det är inte längre lagligt att göra avdrag för internlån. Dock är det fortfarande möjligt för bolag att göra avdrag för externlån.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*