27 mars, 2014

Våldsutsatta ska lättare få behålla sin bostad

I en proposition som överlämnats till riksdagen föreslår regeringen stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster.

Regeringen föreslår att en rättslig prövning av en uppsägning särskilt ska beakta om en försummelse har sin grund i att en närstående – eller en tidigare närstående – har utsatt hyresgästen för brott. Även angrepp mot till exempel barn i hushållet ska beaktas.

Hänsynstagandet ska leda till att bland annat våldsutsatta hyresgäster och bostadsrättshavare har större möjligheter att få behålla sin bostad.

Regeringen vill även stärka skyddet mot att hyresgäster förlorar sin lägenhet på ett överraskande sätt. Det föreslås därför att hyresvärdens uppsägning som huvudregel ska föregås av en uppmaning till hyresgästen att vidta rättelse. Hyresgästen får därigenom en upplysning om att hyresvärden ser allvarligt på att en förpliktelse åsidosatts och att en fortsatt försummelse inte tolereras.

För att förbättra socialtjänstens möjligheter att ge stöd till hyresgäster som riskerar att förlora sin lägenhet föreslås att socialnämnden ska informeras i ökad utsträckning.

– Med förslaget slår vi fast att hänsynen till dem som utsatts för våld väger tungt när en uppsägning ska prövas, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

– Det här är ett sätt att stärka skyddet för de – oftast kvinnor – som lever i en utsatt situation och som riskerar att förlora sin bostad. Ibland kan stök och bråk i en lägenhet göra att en hel familj riskerar vräkning, men det är orimligt att de personer som är offer i sammanhanget plötsligt kan stå utan tak över huvudet. Med det här förslaget ökar vi rätten för den utsatta personen att få behålla bostaden, säger bostadsminister Stefan Attefall i samma pressmeddelande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den första juli 2014.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Våld i hemmet innebär ofta hög ljudvolym och störningar, vilket kan vara en grund för uppsägning av ett hyreskontrakt. Om du har drabbats av detta bör du snarast möjligen kontakta din hyresvärd och se om frågan går att lösa på så sätt. Alternativt kan du åberopa rätten till rättelse vid en prövning av beslutet i domstol.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se