Vaktmästare misskötte husmorssysslor – blev uppsagd av kyrkoherde via sms

En kyrkvaktmästare anställd i en Stockholmsförsamling blev uppsagd då han inte skött sysslor han övertagit av en sjukskriven husmor. Detta skedde genom att kyrkoherden i ett sms förklarat att anställningen inte kunde fortsätta. Domstolen konstaterar nu att församlingen haft rätt att säga upp vaktmästaren, men att uppsägningen genomförts felaktigt. Kyrkvaktmästaren har därför rätt till skadestånd, men måste betala församlingens rättegångskostnader. 

En Stockholmsförsamling hade till en början två vaktmästare och en husmor anställda. När husmodern blev sjukskriven fick den ena vaktmästaren överta husmoderns sysslor. Efter en tid ansågs husmorssysslorna blivit så eftersatta att församlingen kände sig tvungen att genomföra en omstrukturering, för att återställa kvalitén i församlingens verksamhet. Istället för att ha två vaktmästare och en husmor skulle det finnas en vaktmästarpost och en post med blandade uppgifter, dels vaktmästar-, dels husmorssysslor.

Församlingen la ut en platsannons, och ungefär samtidigt skickade kyrkoherden i församlingen ett sms till vaktmästaren där denne sades upp. Vaktmästaren stämde församlingen i tingsrätten och krävde skadestånd bland annat då han ansåg att uppsägningen skett på ett felaktigt sätt. Han ansågs ha rätt till viss kränkningsersättning, men ha “förlorat målet till den allra största delen”. Han överklagade därför till Arbetsdomstolen (AD).

Tillräckliga kvalifikationer
Enligt anställningsskyddslagen (LAS) är en uppsägning inte sakligt grundad om det är ”skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig”. Arbetstagaren måste dock vara tillräckligt kvalificerad att utföra de andra lediga arbetsuppgifter som kan erbjudas. Med tillräckliga kvalifikationer menas sådana allmänna kvalifikationer som arbetsgivaren normalt kräver av den som söker det aktuella jobbet. För att veta vad en arbetsgivare “normalt kräver” i ett enskilt fall kan man titta på platsannonsen eller arbetsbeskrivningen. Kan arbetsgivaren erbjuda andra lediga arbetsuppgifter, men arbetstagaren saknar tillräckliga kvalifikationer, föreligger sakliga skäl för uppsägning.

I fallet med kyrkvaktmästaren var de tillräckliga kvalifikationerna erfarenhet av arbete i kök, samt skötsel och tillsyn av kök. Arbetsbeskrivningen för husmor krävde husmorsskola eller gedigen erfarenhet av arbete i storkök. Detta saknade kyrkvaktmästaren. Eftersom att han därtill misskött husmorssysslorna under tiden han ansvarade för dem bedömer AD att han inte har de tillräckliga kvalifikationer som krävs. Domstolen instämmer därmed i tingsrättens bedömning att han blivit uppsagd på grund av sakliga skäl. Uppsägningen meddelades dock via sms, vilket inte är tillåtet enligt lag. Vaktmästaren har därför rätt till skadestånd av församlingen. Han krävde 500 000 kronor, men medges bara runt 66 000 kronor. Han anses därför ha “förlorat målet till den allra största delen” och blir därför skyldig att betala församlingens rättegångskostnader.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I LAS finns särskilda regler för hur en uppsägning från arbetsgivaren sida ska gå till. Den ska vara skriftlig, meddelas till arbetstagaren personligen, och innehålla information om vart arbetstagaren ska vända sig om hen vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig. Om arbetstagaren vill ha en särskild motivering till uppsägningen ska detta ges.
  • Förutom att uppsägningen ska ske på formellt rätt sätt ska den också vara sakligt grundad. Arbetsbrist respektive personliga skäl är sakliga grunder till att säga upp en arbetstagare. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren andra uppgifter hos sig. Har arbetstagaren dock inte de tillräckliga kvalifikationer som krävs för de andra uppgifterna föreligger sakliga skäl för uppsägning.

Foto: Christine Olsson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Mål nr B 102/16

Bianca Rönngren

bianca.ronngren@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*