2 december, 2022

Vägrade bära ansiktsmask - blev avskedad

En man som upprepade gånger vägrat bära ansiktsskydd och uteblivit från jobbet på grund av krav på ansiktsskydd har blivit avskedad. Arbetsdomstolen har kommit fram till att bolaget hade rätt att avskeda mannen.

En man arbetade som lagerarbetare på ett bolag. I april 2021 införde bolaget, på grund av covid-19-pandemin, ett obligatoriskt krav på att bära ansiktsskydd. Kravet gällde på platser och i situationer där det inte var möjligt att hålla tillräckligt avstånd. Mannen följde vid upprepade tillfällen inte bolagets order om att bära ansiktsskydd i lagerlokalerna och kom under en period inte till arbetet på grund av kravet på ansiktsskydd. Bolaget avskedade därför mannen. Mannen ansåg att det inte fanns grund för att avskeda honom och tog därför målet till arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen förklarade inledningsvis att det som utgångspunkt ligger inom arbetsgivarens s.k. företags- och arbetsledningsrätt att bestämma vilken klädsel och övrig utrustning som arbetstagaren ska ha under arbetet och på arbetsplatsen. I det här fallet är det visat att mannen vid upprepade tillfällen vistats i lagerlokalerna utan att bära det ansiktsskydd som bolaget begärde. Mannen hade dessutom, på grund av beslutet om munskydd, uteblivit från arbetet under en vecka. Bolagets beslut om ansiktsskydd fattades under en pandemi i syfte att förhindra eller minska risken för smitta på arbetsplatsen av en då allmän och samhällsfarlig sjukdom. Att då vid upprepade tillfällen trotsa beslutet genom att vistas i lagerlokalerna utan att bära ansiktsskydd är ett mycket allvarligt brott mot anställningen. Även mannens frånvaro från arbetet är ett allvarligt brott.

Arbetsdomstolen kom på grund av detta fram till att bolaget hade rätt att avskeda mannen.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Claudio Bresciani