31 oktober, 2019

Utlandsbosatt kvinna blir obegränsat skattskyldig i Sverige

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden, och en utlandsbosatt kvinna anses därmed vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Detta eftersom hon avsett att besöka Sverige under sommarmånaderna samt i tre veckor utöver dessa månader, och därmed enligt domstolen ”stadigvarande vistas” i Sverige.

En kvinna boende i Portugal ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden för att få veta om hon betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att hon spenderar sommarmånaderna i Sverige samt därutöver besöker Sverige i högst cirka tre veckor per år. Skatterättsnämnden ansåg inte att så var fallet, eftersom hon inte enligt nämnden hade ”stadigvarande vistelse” i Sverige.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet, och menade att kvinnan hade stadigvarande vistelse här i landet, och att hon därmed skulle anses vara obegränsat skatteskyldig.

Högsta förvaltningsdomstolen inleder med att konstatera att det framgår av förarbetena till inkomstskattelagen att det med ”stadigvarande” avses en sammanhängande tidsperiod om sex månader eller mer, men att avsteg från detta har skett i praxis. Domstolen menar dock att endast det faktum att kvinnan kommer att besöka Sverige under fyra månader per år, inte kan medföra att hon anses vistas här stadigvarande.

Med beaktande av att kvinnan angett att hon utöver fyramånadersbesöken, även ska göra kortare och mer oregelbundna besök i sammanlagt tre veckor, anser domstolen att vistelsen i Sverige är så pass omfattande att den är stadigvarande. Domstolen ändrar därför Skatterättsnämndens förhandsbesked, och kvinnan är därmed obegränsat skattskyldig i Sverige.

Visste du att?

  • De som stadigvarande vistas i Sverige är ”obegränsat skattskyldiga” i Sverige för alla sina inkomster, oavsett om de uppkommit i Sverige eller utomlands.
  • De som inte kan ses som obegränsat skattskyldiga kan ändå vara ”begränsat skattskyldiga” i Sverige, det vill säga skattskyldiga för vissa inkomster.

 

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Högsta förvaltningsdomstolen 236-19

Foto: Kenny Bengtsson / SvD