Kostnadsfritt webbinarium den 18 juni & 20 juni: VD-rollen Lagar & Skyldigheter

Utbränd advokat borde ha svarat klient – varnas av Advokatsamfundet

En advokat varnas av Advokatsamfundets disciplinnämnd efter att han i flera fall inte öppnat post, inte utfört sitt likvidatorsuppdrag på ett tillfredställande sätt och inte förmått återlämna dokument till sin klient. Orsaken: advokaten var utbränd. Disciplinnämnden anser dock inte att utbrändheten ursäktar advokatens agerande.

Att vara advokat är inget ”stämpla in, stämpla ut”-jobb. En advokat är enligt reglerna om advokatetik skyldig att finnas till hands för sina klienter hela tiden. Det finns givetvis gränser för hur tillgänglig advokaten behöver vara och en samlad bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Det är Advokatsamfundets disciplinnämnd som ytterst ansvarar för att etikreglerna efterlevs.

En advokat verksam i Skövde hade uppdraget som likvidator i ett företag. Advokaten anmäldes till Advokatsamfundet av en advokatkollega efter att bolaget dragit på sig förseningsavgifter hos Bolagsverket, skattetillägg och indrivningsavgifter hos Kronofogdemyndigheten.

Advokaten hade flera anmälningar mot sig

Advokaten hade dessutom i ett annat ärende anmälts av en klient som inte lyckats komma i kontakt med honom och som även uppgav att hon inte hade fått tillbaka dokument som hon lämnat till honom.

Advokaten förelades att yttra sig över anmälningarna till disciplinnämnden, men han hördes aldrig av – något som gjorde att disciplinnämnden i två beslut varnade advokaten och påförde honom sammanlagt 15 000 kronor i straffavgift.

Advokaten fick under 2016 nya påminnelser från disciplinnämnden, men hördes inte av då heller. Disciplinnämnden började därför bereda disciplinärendena för avgörande.

Advokaten var utbränd

Till sist hörde advokaten av sig till disciplinnämnden. Han medgav att han hade varit okontaktbar under en tid, men att detta berott på utbrändhet på grund av hög arbetsbelastning. På grund av utbrändheten hade han inte förmått utföra sina arbetsuppgifter eller öppna de brev Advokatsamfundet skickat till honom, uppgav han.

Under 2015 och 2016 hade advokaten visserligen avvecklat klientuppdrag och tagit kontakt med läkare. Disciplinnämnden anser dock inte att detta är tillräckligt för att advokaten ska slippa en varning. Disciplinnämnden tycker nämligen inte att advokatens hälsotillstånd ursäktar att han inte hanterat sitt likvidatoruppdrag tillfredställande och att han har varit okontaktbar för sina klienter.

Att advokaten inte svarat på samfundets brev anses lindrigare än att han eftersatt sina klientuppdrag. Uppdraget mot klienten är nämligen kärnan i advokatrollen.

Sammantaget bedömer därför disciplinnämnden att advokaten åsidosatt sin advokatplikt och tilldelar honom därför en varning, samt en straffavgift på 40 000 kronor. Dessutom åläggs advokaten att betala 30 000 kronor för sin försvarsadvokats arvode i ärendet.

Vad innebär detta i praktiken?

 • En advokat är skyldig att finnas till hands för sina klienter. Om advokaten personligen är sjuk, bortrest eller liknande måste därför advokaten se till att någon annan kollega, assistent eller liknande kan träda i dennes ställe och finnas tillgänglig för klienten. Detta utslag i disciplinnämnden betyder alltså inte att advokater inte tillåts bli utbrända – men när så sker är advokaten skyldig att se till att klienterna inte lämnas ”i sticket”.

 

Foto: Therese Jansson/SvD/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

 

Nils1.3

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*