Upptaxering och skattetillägg för advokatbyrå efter revision

En advokatbyrå i Göteborg nekas prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen sedan byrån upptaxerats med hundratusentals kronor och påförts skattetillägg.

Efter revision beslutade Skatteverket att höja den granskade advokatbyråns inkomst av näringsverksamhet med drygt 96 000 kronor och att påföra den 132 000 kronor i arbetsgivaravgifter fördelat på två beskattningsår. Byrån skulle också påföras utgående moms med drygt 56 000 kronor.

Skatteverket beslutade även om ett 40-procentigt skattetillägg.

Beslutet motiverades bland annat med att byrån hade haft ett Eurocard där flera inbetalningar hade gjorts av utomstående – men att uppgifter om detta saknades i bokföringen.

Byrån hade även gjort en nedskrivning av en kundfordran med hänvisning till att kunden skulle ha gått i konkurs. Det visade sig dock att kunden inte alls hade gått i konkurs utan de facto hade betalat fakturan.

Skatteverket upptäckte också att flera av företagets fakturor inte hade bokförts. Slutligen skulle flera uttag att likställa med lön ha skett.

Byrån överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg som konstaterade att Skatteverket hade haft fog för sitt beslut. Även skattetillägget var enligt förvaltningsrätten motiverat. Bolaget överklagade till Kammarrätten i Göteborg som gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och avslog överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i målet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Domen är primärt illustrerande för vilka krav som ställs på ett företags bokföring, samt hur dyrt det kan bli att inte sköta sin bokföring korrekt.

 

Foto: TT

Therese Åkerlund/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*