Uppsägningstid vid återförsäljaravtal

Hovrätten har funnit att en importör av bilar är skadeståndsskyldig gentemot en av sina återförsäljare. Importören sade upp återförsäljaravtalet med 30 dagars uppsägningstid. Hovrätten anser att skälig uppsägningstid är två år. Genom att säga upp avtalet med kortare uppsägningstid bröt importören mot parternas avtal och blev därför skadeståndsskyldig.

En importör av bilar (”importören”) och en återförsäljare av bilar (”återförsäljaren”) träffade avtal om återförsäljning och serviceverkstadstjänster. Avtalen var muntliga och på obestämd tid. Efter drygt ett år sade importören upp avtalet med återförsäljaren med 30 dagars uppsägningstid. Som skäl för uppsägningen angav importören att återförsäljaren inte hade uppnått minimikraven på försäljningsprestation enligt avtalet. Återförsäljaren ansåg att importören inte hade rätt att säga upp avtalen med 30 dagars uppsägningstid och ansåg att uppsägningen var ett skadeståndsgrundande avtalsbrott.

Målet inleddes i tingsrätten. Tingsrätten konstaterade inledningsvis att importören inte lyckats visa att parterna hade avtalat om några bindande försäljningsmål. Eftersom det inte fanns några bindande försäljningsmål så hade inte heller återförsäljaren misslyckats med att nå upp till några sådana krav. Återförsäljaren hade alltså inte begått något avtalsbrott. Tingsrätten konstaterade vidare att det inte visats att parterna kommit överens om någon uppsägningstid. Eftersom det inte fanns någon avtalad uppsägningstid så gäller skälig uppsägningstid. När det är fråga om uppsägning utan skälig grund så är en uppsägningstid om två år skäligt. Genom att inte iaktta skälig uppsägningstid utan istället avsluta avtalsförhållandet med 30 dagars uppsägningstid har importören varit oaktsam och brutit mot parternas avtal. Tingsrätten kom därför fram till att importören var skadeståndsskyldig gentemot återförsäljaren.

Importören överklagade till hovrätten. Hovrätten höll med om tingsrättens bedömning. Importören behövde därför betala skadestånd till återförsäljaren.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Varfjell

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*