Kostnadsfritt webbinarium den 9 juli & 11 juli📽️ Ny som chef - Ditt nya juridiska ansvar

Uppsägning på grund av arbetsbrist – detta gäller

Det ekonomiska läget på marknaden med ökade kostnader i kombination med minskad efterfrågan på produkter och tjänster har lett till att många företag nu är tvungna att säga upp personal. För att säga upp personal krävs sakliga skäl, varav uppsägning på grund av arbetsbrist är ett sådant skäl om vissa kriterier uppfylls.

– Att säga upp personal på grund av arbetsbrist används när en arbetsgivare avslutar en anställning på grund av att det inte finns tillräckligt med arbete för att behålla den anställde, säger Maria Bengtson. Det kanske inte finns tillräckligt med jobb på grund av minskad efterfrågan eller så vill man minska antalet anställda till följd av exempelvis en omorganisation, rationalisering eller en förändrad inriktning av verksamheten. Det kan också vara så att arbetsgivaren väljer att lägga ut en del av verksamheten externt. Det är arbetsgivaren som avgör om det är arbetsbrist eller inte.

Sakliga skäl och omplaceringsskyldighet
För att säga upp en anställd krävs sakliga skäl. Arbetsbrist är ett sakligt skäl för uppsägning, om det inte är ”fingerat” och påhittat. Men för att det ska vara sakligt skäl krävs också att arbetsgivaren utrett om en uppsägning kan undvikas genom en omplacering.
– Som arbetsgivare är man alltså skyldig att se om det finns lediga tjänster i företaget eller om det på annat sätt går att omorganisera så att så få som möjligt, eller ingen, behöver sägas upp, säger Maria. Omplaceringen förutsätter förutom att det finns en ledig tjänst också att den som omplaceras har kompetens att kunna utföra det aktuella jobbet. Arbetsgivaren är med andra ord inte skyldig att skapa ett nytt arbete, men det måste göras en ordentlig undersökning för att se om det finns rekryteringsbehov i företaget.

– Det är alltid arbetsgivaren som beslutar om vilka kvalifikationskrav som krävs för en tjänst, säger Maria. Med tillräckliga kvalifikationer menas att arbetstagaren efter en normal inskolning ska kunna utföra de nya arbetsuppgifterna, det ska alltså inte krävas en total omskolning för att arbetstagaren ska vara kvalificerad för det nya arbetet. Även här görs en bedömning av hur långtgående omplaceringsskyldigheten är. Ett större företag anses har fler möjligheter till omplacering än mindre företag.

När omplaceringsutredningar och eventuella omflyttningar har gjorts händer det att arbetsgivaren lyckas eliminera arbetsbristen, men ofta går inte detta.
– Det är alltså först då det blir aktuellt med uppsägningar, efter att omplaceringsskyldigheten iakttagits och ni konstaterat att det föreligger arbetsbrist, säger Maria. Glöm inte att göra en varselanmälan till Arbetsförmedlingen och de berörda fackliga organisationerna om 5 eller flera arbetstagare kommer att sägas upp.

LAS och turordningsregeln
För att reda ut vilka som kommer att sägas upp ska turordningslistor i enlighet med LAS (Lag om anställningsskydd) upprättas.
– Turordningen styrs av anställningstid i bolaget, det vill säga sist-in-först-ut, säger Maria. Om två som varit anställda lika länge i bolaget, prioriteras den som är äldst. Arbetsgivare har också rätt att undanta upp till tre anställda från turordningsregeln, som anses vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Ett brott mot turordningsreglerna kan leda till skadestånd till arbetstagaren och till den fackliga organisationen om personen är fackligt ansluten.

Fackliga förhandlingar
Innan en arbetsgivare fattar beslut om uppsägningar på grund av arbetsbrist måste man förhandla med fackliga organisationer som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Arbetsgivare som saknar kollektivavtal är skyldig att kalla samtliga arbetstagarorganisationer som har medlemmar som berörs av arbetsbristen.
– Om arbetstagarna däremot inte är med i någon facklig organisation och arbetsgivaren saknar kollektivavtal kan förändringar ske utan förhandling, säger Maria.

Uppsägningen måste vara skriftlig
När en uppsägning väl blir aktuell måste den vara skriftlig och om möjligt kvitteras av arbetstagaren.
– Det skriftliga beskedet behöver också innehålla viss information, exempelvis sista anställningsdag och om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning och hur en sådan eventuell intresseanmälan ska ske, säger Maria. Det skriftliga beskedet ska även innehålla information om att arbetstagaren kan få uppsägningen rättsligt prövad av en domstol samt hur arbetstagaren ska göra för att ogiltigförklara och/eller kräva skadestånd med anledning av uppsägningen.

– Annat att ha i åtanke är att uppsägningstiden börjar löpa från den dag som den anställda skriver på sitt skriftliga uppsägningsbesked, säger Maria. Uppsägningstiden för en tillsvidareanställd är enligt LAS minst en månad och styrs av hur lång anställningstid arbetstagaren har haft. Det finns också regler kring företrädesrätt till återanställning, som är viktigt att ha koll på.


Tänk på detta:

 • Säkerställ alltid att det finns ett giltigt skäl till uppsägningen
 • Följ alltid interna rutiner för uppsägningar
 • Var tydlig med skälet till uppsägningen
 • Var respektfull och håll ett professionellt tonläge
 • Följ alltid arbetsgivarens lagliga skyldigheter, såsom lagstadgad uppsägningstid och eventuellt ersättning.

______________________________

Behöver ditt företag hjälp med arbetsrättsliga frågor? 

Vill ni få hjälp med arbetsrättsliga frågor? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

[gravityform id=”30″ title=”true” description=”true” ajax=”true”]

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium!
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium!
1
Tillfälle
2
Kontaktuppgifter
3
Välj ditt lösenord
Samtycke*
Har du redan ett konto hos oss? 
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap
Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*