Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Uppsägning ogiltigförklaras – anställd vinner i AD

En man som avskedats på felaktiga grunder får nu skadestånd. Uppsägningen förklaras även ogiltig av Arbetsdomstolen.

En man anställdes hösten 2011, genom Arbetsförmedlingens jobbstartsprogram, på ett företag som bilmekaniker, men avskedades sommaren 2012.

Mannen förnekade att parterna, så som arbetsgivaren påstått, hade kommit överens om en ny provanställning – en överenskommelse som dessutom ändå skulle ha varit ogiltig enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Anställningen hade istället våren 2012 gått över i en tillsvidareanställning, hävdade mannen. I och med detta yrkade han på ogiltigförklaring av uppsägning och skadestånd.

Avskedandet hade motiverats med att mannen hade varit olovligen frånvarande från arbetet, men själv anförde han att han under en sammanhängande period hade haft två veckors betald semester samt tre veckors tjänstledighet – något som arbetsgivaren skulle ha varit införstådd med. Enligt arbetsgivaren skulle mannen även ha kört kundbilar trots att han saknat körkort.

Södertörns tingsrätt biföll mannens talan och ogiltigförklarade avskedandet samt ålade arbetsgivaren att betala allmänt skadestånd, lön samt semesterersättning till mannen. Domstolen ansåg, till skillnad från arbetsgivaren, att det leveransmeddelande och läskvitto som åberopats av mannen visade att mannen i tid hade kommunicerat sin avsikt att föra ogiltighetstalan mot uppsägningen och kravet var därför inte preskriberat.

Arbetsgivaren hade heller inte förmått visa att mannen hade varit olovligen frånvarande eller hade kört kundbilar i någon utsträckning som kan motivera avskedande eller ens utgöra grund för uppsägning, ansåg tingsrätten.

Arbetsdomstolen, AD, ansluter sig nu till tingsrättens bedömning i sak. Mannen kan visserligen inte anses ha visat att han beviljats ledighet och haft lov att vara frånvarande från arbetet. På arbetsplatsen har det dock saknats tydliga ledighetsrutiner och det kan enligt AD inte uteslutas att mannen haft fog för sin uppfattning att ledigheten beviljats. Arbetsgivaren har dessutom inte ens påstått att man för avskedandet har försökt kontakta mannen för att reda ut orsaken till frånvaron.

AD ändrar bara tingsrättens dom så att det allmänna skadestånd som mannen tillerkänns höjs från 80 000 kronor till 125 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En provanställning kan som längst pågå i sex månader enligt lagen om anställningsskydd – LAS. Om den provanställde inte blir uppsagd övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.
  • LAS är en skyddande lag för arbetstagaren. Den är också vad man kallar semidispositiv. Det innebär att vissa delar av lagen kan förhandlas bort genom kollektivavtal, men inte genom enskilda anställningsavtal. Detta kan jämföras med indispositiva lagar, som semesterlagen, som inte får förhandlas bort. Dispositiva lagar, som köplagen, får förhandlas bort.
  • En ogiltig uppsägning är grund för allmänt skadestånd enligt LAS.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Isak Bellman/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

ES_130x87

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*