Uppsägning inte sakligt grundad – kvinna får skadestånd

Ett bolag sade upp en anställd på grund av sena ankomster och bristande kompetens. Tingsrätten anser att bolaget endast har visat att kvinnan var oerfaren och att hon kommit försent vid tre tillfällen. Uppsägningen var därför inte sakligt grundad och bolaget behöver betala skadestånd till kvinnan.

En kvinna var tidsbegränsat anställd som tandläkare hos ett bolag. Efter några månader sades kvinnan upp från sin tjänst hos bolaget, med innebörden att anställningen skulle upphöra inom anställningstiden. Kvinnan väckte talan mot bolaget och begärde skadestånd. Bolaget menade att det förelegat saklig grund för att säga upp kvinnan. Detta eftersom hon upprepade gånger kommit för sent till arbetet samt varit oerfaren och inte klarat av sina arbetsuppgifter. 

Inledningsvis förklarade tingsrätten att en tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång. Om det har avtalats att en sådan anställning får avbrytas i förtid gäller dock reglerna i anställningsskyddslagen, t.ex. att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Om parterna inte är överens om de faktiska omständigheterna så är det arbetsgivaren som har bevisbördan.

Avseende den aktuella situationen konstaterade tingsrätten att bolaget endast lyckats visa att kvinnan varit försenad vid tre tillfällen. Kvinnan uppgav att samtliga förseningar berodde på trafikstörningar. När det gäller kvinnans bristande kompetens så fann tingsrätten att bolagets påståenden var allmänt hållna och att bolaget inte lyckats visa något annat än att kvinnan var oerfaren. Att kvinnan var oerfaren visste bolaget innan de anställde henne, eftersom det var hennes första arbete efter studierna.

Mot bakgrund av detta fann tingsrätten att bolaget inte hade rätt att avsluta kvinnans anställning; varken på grund av de sena ankomsterna eller på grund av bristande kompetens. Uppsägningen var alltså inte sakligt grundad och bolaget behövde betala skadestånd till kvinnan.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Jessica Gow

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*