17 december, 2014

Underlag för 400 miljoner saknas

En företrädare för ett växlingsföretag i Stockholm åtalas för grovt bokföringsbrott. Enligt åtalet saknas det underlag för inköp av guld och valuta till ett belopp på cirka 386 miljoner.

Chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal i Stockholms tingsrätt mot en företrädare för ett Stockholmsbaserat växlingsföretag.

Enligt chefsåklagaren har den åtalade uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten under 2009 genom att inte verifiera inköp av guld och valuta från ett moderbolag på cirka 386 miljoner kronor. Även bokförda återköp av guld och valuta på 78,5 miljoner kronor har inte verifierats eller har i vart fall varit bristfälligt verifierade, enligt chefsåklagaren.

– Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att rör sig om så stora belopp samt att det har skett systematiskt, säger Thomas Langrot i ett pressmeddelande.

Genom det misstänkta åsidosättandet av dessa stora belopp har det enligt chefsåklagaren inte varit möjligt att bedöma inköpen och återköpen. Som konsekvens har det varken gått att bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller företagets ställning utifrån bokföringen, menar chefsåklagaren i sin stämningsansökan.

Åtalet innehåller även yrkande om företagsbot på tre miljoner kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Mer om hur Ekobrottsmyndigheten agerar och vilken nytta du kan ha av deras verksamhet kan du läsa mer om på deras hemsida >>> 

 

Foto: Christine Olsson/TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se