Två män får surrogatmödraskap erkänt

Efter en dom i Svea hovrätt står det nu klart att utländska domar angående surrogatmödraskap kan få verkan i Sverige. Detta då två pappor fått en amerikansk dom om faderskap fastställd även i Sverige.

De två gifta männen slöt ett avtal med en kvinna boende i USA om provrörsbefruktning och surrogatmödraskap – något som inte är tillåtet i Sverige. När barnet föddes erkände en amerikansk domstol en mannen som både biologisk och legal pappa, och den andra mannen som barnets andra legala pappa.

Både männen och surrogatmamman begärde sedan att den amerikanska domen skulle bli giltig även i Sverige. Surrogatmödraskap är inte tillåtet i Sverige, men Svea hovrätt giltigförklarar ändå den amerikanska domen med stöd av lagen om internationella faderskapsfrågor. S

Hovrätten menar att eftersom den ena maken är biologisk pappa till barnet är det förenligt med svensk rätt att erkänna honom som fader. Även erkännandet av den andre maken som pappa till barnet får anses vara förenligt med svensk rätt, då makar har rätt att adoptera den andre makens barn enligt svenska adoptivregler.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Surrogatmödraskap är inte tillåtet i Sverige. Tillvägagångssättet ovan är ett nytt sätt att bli legal förälder till ett barn som kommit till genom surrogatmödraskap.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Jaqueline Balcer Bednarska/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*