22 april, 2016

TV4 får betala 25 000 för reklamavbrott i Sagan om ringen

Att filmer i tv bryts för reklamavbrott är knappast någon nyhet. Men visste du att det finns regler kring hur reklamavbrotten får se ut och när de får förekomma? TV4 måste nu betala 25 000 kronor för ett olämpligt reklamavbrott i en av Sagan om ringen-filmerna.

Det var Granskningsnämnden för radio och tv som ansökte om att TV4 skulle åläggas att betala 25 000 kronor i avgift efter att man under en visning av Sagan om ringen i juli 2014 placerat ett reklamavbrott som stred mot regelverket.

Frågan prövades av Förvaltningsrätten i Stockholm.

I radio- och tv-lagen finns nämligen en bestämmelse om att program i andra tv-sändningar än gudstjänster eller program som huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år avbrytas för annonsering endast om avbrottet, med hänsyn till naturliga pauser i programmet och programmets längd och karaktär, inte påverkar programmets integritet och värde eller kränker rättighetshavarnas rättigheter, skriver förvaltningsrätten.

I det aktuella fallet hade reklamavbrottet placerats mitt i en av filmens mer dramatiska scener, istället för i ett skede där ett avbrott hade varit naturligare.

Förvaltningsrätten ansåg att avbrottet inte kunde anses ha placerats på ett ställe där det var lämpligt att bryta för annonser. Rätten ansåg att de 25 000 kronor som Granskningsnämnden hade yrkat i avgift var en rimlig summa utifrån regelverket.

Förvaltningsrätten beslutade därför i enlighet med nämndens ansökan. Efter överklagande från TV4 fastställde Kammarrätten i Stockholm förvaltningsrättens beslut. Högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen, meddelar nu att man inte kommer ta upp målet till prövning.

TV4 får därför vackert betala de 25 000 kronor som Granskningsnämnden krävt.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: Bertil Ericson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars / Eva Clasö, Lexnova

nils.ivars@alltomjuridik.se