Tjänstepension ska bestämmas efter intresseavvägning vid företagsöverlåtelser

I samband med en företagsöverlåtelse väckte två arbetstagare talan i Tyskland eftersom överlåtelsen påverkade deras tjänstepension. EU-domstolen menar att hänsyn måste tas till både arbetstagarnas och det förvärvande företagets intressen vid företagsöverlåtelser, dels för att skydda arbetstagare, dels för att underlätta företagsöverlåtelser där företaget är på ekonomiskt obestånd.

En företagsverksamhet i Tyskland övergick till en ny ägare i samband med ett insolvensförfarande. I samband med överlåtelsen väckte två arbetstagare talan i tysk domstol, eftersom överlåtelsen drabbade deras tjänstepension. Det överlåtande bolaget gav sina anställda pension från ett kompletterande tjänstepensionssystem.

Det tyska försäkringsorgan som ansvarar för utbetalningar av tjänstepensioner vid en arbetsgivares insolvens ansåg att den första arbetstagaren var för ung för att ha skaffat sig några ålderspensionsförmåner. Den andra arbetstagaren ansåg att hans tjänstepension skulle öka på grund av den lön han hade fått innan överlåtelsen och ville att det förvärvande företaget skulle betala ett kompletterande belopp. Förvärvaren tyckte att företaget endast skulle ansvara för den del av ålderspensionen som grundade sig på perioder som fullgjorts efter inledandet av insolvensförfarandet.

Tysklands domstol bad EU-domstolen om hjälp att tolka lagen gällande tjänstepension vid företagsöverlåtelser i insolvensförfaranden. Enligt EU-domstolen ska lagtexten tolkas så att det krävs en intresseavvägning mellan arbetstagarens skydd för sin pension och förvärvarens begränsade ansvar till följd av en företagsöverlåtelse. Även om lagtextens syfte är att skydda arbetstagares intressen så innebär det inte att domstolen ska bortse från förvärvarens intressen.

EU-domstolen bedömer att en sådan tolkning möjliggör ett sätt att säkerställa en rimlig intresseavvägning mellan arbetstagaren och förvärvaren. Främst genom att arbetstagarnas rätt till ålderspension bibehålls samtidigt som förvärvarens ansvar begränsas, vilket kan underlätta en övergång till nya ägare av insolventa företag.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Vadim Ghirda / AP Photo

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*