”Tjäna Gud” anses inte vara en anställning

En man ansökte om behörighet som elinstallatör, men Elsäkerhetsverket avslog ansökan – eftersom mannens praktik hos Jehovas vittnen inte ansågs vara en normal anställning.

Elsäkerhetsverket ansåg att mannen förvisso hade en adekvat utbildning, men för att godkänna behörigheten krävs dessutom fyra års praktik från elinstallationsarbete.

Mannen hade ett praktikintyg från Jehovas vittnen, vilket inte myndigheten ansåg var tillräckliga bevis för att ett sådant anställningsförhållande som krävs enligt lagen verkligen hade förelegat.

Mannen överklagade Elsäkerhetsverkets beslut.

Förvaltningsrätten i Karlstad delade myndighetens bedömning och avslog överklagandet.

Rör det sig om en anställning?
Kammarrätten ansåg att mannen förvisso haft arbetsuppgifter som på vilket arbete som helst, samt att förhållandet i stort haft karaktären av en anställning.

Mannen hade däremot inget anställningsavtal och hade inte heller utfört arbetet i ett eget vinstintresse – utan i syfte att tjäna Gud.

Mannen fick ingen lön, utan endast kost, logi och förmåner hos Jehovas vittnen. Kammarrätten finner inte heller att mannen kunnat visa på att det funnits några skyldigheter för Jehovas vittnen som ska åligga en arbetsgivare.

Kammarrätten finner därför att det förhållande som mannen och Jehovas vittnen inte har haft karaktären av ett anställningsförhållande. Mannen har snarare arbetat för Jehovas vittnen som ett led i hans medlemskap i samfundet.

Kammarrätten avslog därför överklagandet, även om ett kammarrättsråd var skiljaktigt.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Vad som utgör en anställning är svårdefinierat. Allt om Juridik tillhandahåller just nu en tjänst – Trygghetspaketet – som ger dig fördjupningar och verktyg att bättre förstå juridiken. Månadens tema berör just anställningar och innehåller en redogörelse för begreppet ”anställning”. Läs mer här >>

Foto: Yorgos Karahalis/AP/TT

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*