Tidigare friad spädbarnspappa döms för misshandel men inte vållande till dotters död

En pappa som stått åtalad för misshandel och vållande till sin dotters död döms nu för misshandeln men frias från åtalet om vållande till annans död. Mamman som också stått åtalad frias dock helt då hon inte har insett vad pappan utsatt deras dotter för. Pappan, som först friades i tingsrätten, döms i hovrätten till fyra års fängelse eftersom det funnits flera försvårande omständigheter. 

Föräldrarna åtalades för grov misshandel samt vållande till annans död
Det var i september 2016 som den fyra veckor gamla flickan kom in till Kristianstads akut med andningssvårigheter. Flickan hade drabbats av en hjärnblödning och hennes liv gick inte att rädda. När en obduktion gjordes visade det sig att flickan hade skador i form av ett flertal revbensfrakturer och blåmärken. Misstankar riktades mot föräldrarna och paret åtalades i Kristianstads tingsrätt för grov misshandel och vållande till annans död.

Ansvar endast om ”alla andra förklaringar i praktiken är uteslutna”
I tingsrätten utreddes det om flickans skador kunde ha uppkommit på annat sätt än genom fysiskt våld. Trots flera expertutlåtanden om att det inte var troligt att flickan fötts med någon typ av sjukdom som försvagat henne och gjort henne mer benägen till frakturer och blåmärken och därmed kunde förklara hennes skador friade tingsrätten både pappan och mamman. Tingsrätten ansåg inte att det helt gick att utesluta att skadorna faktiskt kunde ha orsakats på annat sätt än genom våld.

Gällande åtalet om vållande till annans död konstaterade domstolen att hjärnblödningar hos spädbarn ibland kan vara symptomfria. Det var därför inte anmärkningsvärt att flickans föräldrar inte sökt vård tidigare. Tingsrätten friade därför även föräldrarna på den åtalspunkten.

Hovrätten gör annan bedömning

Nu i februari prövades fallet i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hovrätten instämmer med tingsrätten att föräldrarna inte kan dömas för vållande till annans död. Hovrätten bedömer även att mamman ska frias helt då hennes agerande inte på något sätt har visat att hon förhållit sig passiv till flickans tillstånd. Hon har regelbundet kontaktat sjukvårdsupplysningen och sökt på internet för möjliga svar till flickans blåmärken.

Hovrättens bedömning av pappans skuld blir dock en annan än den tingsrätten gjort. Hovrätten anser att alternativa förklaringar till skadorna är uteslutna. Det är därför bevisat att pappan med våld har skadat dottern. Att misshandeln skett upprepade gånger mot ett “försvarslöst barn” som varit beroende av sina föräldrar anses vara en försvårande omständigheter som gör att brottet bedöms som synnerligen grovt. Pappan döms därför till fyra års fängelse.

Visste du att…

• Synnerligen grov misshandel är den allvarligaste formen av misshandel och brottet innebär att offret utsatts för synnerligt lidande eller att gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet.

• Vid tidpunkten för brottet så var minimistraffet fyra år men har nu ändrats till fem år i och med en lagändring som trädde i kraft 2017.

• Försvårande eller förmildrande omständigheter vägs in när domstolen ska ta ställning till hur långt straff en gärningsman ska få, i det här fallet fanns flera försvårande omständigheter.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, Mål nr: B 2212-17

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Foto:Jessica Gow/TT

Amalia Stenberg 

amalia.stenberg@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*