Tidigare dom stoppar trafikansvar

En man som dömts för misshandel förklarades olämplig att ansvara för ett bolag inom Transportstyrelsen. Mannen överklagade beslutet och hävdade att det rörde sig om så kallad dubbelbestraffning, men Kammarrätten går nu på Transportstyrelsens linje.

Transportstyrelsen beslutade att olämpligförklara en man som trafikansvarig för ett visst bolag efter att han dömts för misshandel och grov misshandel.

Mannen överklagade beslutet och fallet togs upp i förvaltningsrätten. Rätten ansåg då att “olämplighetsförklaringen” utgjorde en ytterligare bestraffning utöver den straffrättsliga påföljden som utdömts. Transportstyrelsens åtgärd utgjorde därmed en otillåten dubbelbestraffning och beslutet upphävdes.

Kammarrätten konstaterar dock att reglerna som Transportstyrelsen har att rätta sig efter är näringsrättsliga och att syftet med olämplighetsförklaringen var att säkerställa att en trafikansvarig har gott anseende – inte att straffa eller avskräcka.

Kammarrätten konstaterar också att den strängaste sanktion som kan komma i fråga är att den enskilde bedöms vara olämplig att leda ett företags transportverksamhet i fem år. Sanktioner av typisk straffrättslig karaktär som böter och fängelse kan inte komma i fråga.

Enligt kammarrätten är det därför fråga om en sanktion av disciplinär karaktär, som visserligen kan vara kännbar för den enskilde men som också är begränsad till en viss tid. Enligt rätten kan olämplighetsförklaringen inte anses utgöra ett straff.

Det handlar därför inte om en dubbelbestraffning och Transportstyrelsens beslut fastställs.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En central princip inom straffrätten är att ett brott inte får bestraffas mer än en gång. Det är också därför en person kan få ett mildare straff om denne även riskerar att förlora jobbet eller att utvisas från Sverige. En sådan åtgärd som Transportstyrelsen gjort faller dock, enligt domen, utanför begreppet dubbelbestraffning.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*