TeliaSoneras förre VD nekas ansvarsfrihet

TeliaSoneras förre VD Lars Nyberg får inte ansvarsfrihet av företagets revisorer. Det framgår av revisionsberättelsen för år 2013, som SvD Näringsliv tagit del av.

”På grund av de omständigheter som anges i avsnittet om ”skäl för ansvarsfrihet”, har vi inte möjlighet att rekommendera om VD Lars Nyberg ska, eller inte ska, anges ansvarsfrihet från räkenskapsåret”, skriver revisorerna i rapporten – enligt SvD Näringsliv.

Frågan om ansvarsfrihet är en allvarlig fråga kopplad till möjligheten för ett företag eller en förening att kräva ut skadestånd av styrelseledamöterna för ekonomiska skador de kan ha åsamkat föreningen.

Det var för drygt ett år sedan som Lars Nyberg avgick som VD för TeliaSonera. Beskedet kom strax efter att advokat Biörn Riese, som fått i uppdrag att granska bolagets affärer vid etableringen i Uzbekistan, lagt fram sin utredning där det inte uteslöts att brott hade begåtts.

Så här kommenterar styrelsen revisorernas utlåtande:

”Vi har uppmärksammat revisorernas uttalande i revisionsberättelsen avseende ansvarsfrihet. Detta uttalande är en rekommendation från revisorerna till aktieägarna och uttalandet i sig är inte något som styrelsen skall kommentera.”

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att en person nekas ansvarsfrihet betyder inte att personen har orsakat företaget eller föreningen ekonomisk skada, däremot är nekad ansvarsfrihet ett tecken på att det finns för lite information för att säga att personen inte har orsakat ekonomisk skada.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*