“Oaktsam” taxichaufför döms för krock med cyklist

En taxichaufför åtalades för vållande till kroppsskada efter en kollision med en cyklist. Tingsrätten ansåg dock inte att han hade varit oaktsam och friade därför mannen. Hovrätten är av en annan uppfattning och fäller nu mannen för brottet.

I juli 2015 krockade en taxichaufför med en kvinna på cykel i samband med en vänstersväng. Kvinnan cyklade på vänster sida av körbanan eftersom hon skulle svänga vänster och taxichauffören höll på att göra en U-sväng när krocken skedde. Kvinnan fick skador av kollisionen som ledde till att hon var tvungen att sjukskriva sig i två månader.

Taxichauffören åtalades senare vid Stockholms tingsrätt för incidenten. Enligt taxichauffören hade han, efter att ha blinkat, gjort en långsam sväng och dessutom kollat i sidospegeln. Han hävdar att han inte hade haft anledning att uppmärksamma att det kunde komma en cyklist från det håll som kvinnan kom cyklade. Taxichauffören har även uppgett att kvinnan cyklade mycket fort och att han därför inte såg henne.

Kvinnans version av händelsen skiljer sig dock åt från taxichaufförens. Enligt kvinnan cyklade hon inte alls fort. Hon påstår att anledningen att hon inte hann väja för bilen var att den hastigt dök upp alldeles inpå henne.

Ett vittne till händelsen har berättat att både bilen och cykeln hade en normal hastighet, men kan inte minnas vem det var som körde på vem.

Tingsrättens bedömning

Det som krävs för att taxichauffören ska dömas till ansvar är först och främst att han anses ha varit oaktsam. Denna oaktsamhet måste sedan dessutom ha orsakat kvinnans skador.

Tingsrätten konstaterade dock att kvinnan hade cyklat mot färdriktningen och att taxichauffören därför inte hade haft någon anledning att vänta sig en cyklist där kvinnan dök upp.

Hur trafiksituationen såg ut vid den aktuella tidpunkten är något oklart. Tingsrätten ansåg dock att det var möjligt att kvinnan hade varit skymd för taxichauffören när han påbörjade svängen. Enligt tingsrätten tyder vittnets uppgifter på att det var taxin som körde på kvinnan och inte tvärtom. Trots detta ansåg inte domstolen att det var bevisat att taxichauffören hade agerat oaktsamt och han friades därför från ansvar.

Hovrätten dömer taxichauffören

Kvinnan överklagade till Svea hovrätt, som nu gör en annan bedömning.

Hovrätten menar att utredningen visar att kvinnan cyklade i samma färdriktning som taxibilen precis innan olyckan. Olyckan skedde när taxichauffören skulle svänga för att vända sin bil. Genom vittnesuppgifterna är det även bevisat att kvinnan cyklade i en normal hastighet och att hennes sätt att cykla var full normalt.

Hovrätten betonar att enligt gällande trafikregler så är det bara tillåtet att förflytta ett fordon i sidled, exempelvis vid en vändning, om det kan göras utan fara för andra trafikanter. Enligt hovrätten hade inte taxichauffören försäkrat sig om att han kunde svänga utan fara. Hovrätten anser dessutom att taxichauffören hade anledning att räkna med att andra trafikanter kunde befinna sig i området. Han anses därför ha handlat oaktsamt och döms för vållande till kroppsskada till 50 dagsböter.

Vad innebär detta i praktiken? 

  • Knäckfrågan i denna situation var om chauffören hade handlat oaktsamt eller inte. Det finns många situationer där någon kommer till skada utan att det är någon som handlat oaktsamt, dessa fall är inte straffbara utan just olyckshändelser. Vållande till kroppsskada kan beskrivas som oaktsamhetsformen av brottet misshandel som istället begås med avsikt eller uppsåt.

 

Vill du testa dina kunskaper i straffrätt? Klicka här för att göra vår quiz!

 

Foto: Hasse Holmberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Karin stor

Karin Arleskär 

karin.arleskar@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*