Tappande anbudsgivare får inte ut det vinnande anbudet efter upphandling

Efter ett tilldelningsbeslut vid en upphandling begärde en tappande anbudsgivare ut det vinnande anbudet. Kommunalförbundet som genomförde upphandlingen beslutade att endast lämna ut vissa av handlingarna, och detta i maskerat skick. Kammarrätten slår nu fast att sekretesskäl finns, och att kommunalförbundet därmed inte ska lämna ut resten av de aktuella handlingarna.

Ett kommunalförbund genomförde en upphandling, och efter att ha prövat de aktuella anbuden fattade kommunalförbundet ett beslut om vem som skulle tilldelas avtalet.

En av anbudsgivarna vars anbud inte valdes, begärde att få se det vinnande anbudet – detta för att den tappande anbudsgivaren ville få en bild av om något upphandlingsfel hade begåtts. Kommunalförbundet hänvisade till offentlighets- och sekretesslagen samt till en sekretessklausul i anbudet, och beslutade att inte lämna ut den vinnande anbudsgivarens CV. Kommunalförbundet lämnade sedan ut handlingar som benämndes ”Anbudsbrev” och ”Referenser” först efter att de hade maskerats.

Den tappande anbudsgivaren överklagade beslutet till kammarrätten i Sundsvall, och begärde att samtliga handlingar skulle lämnas ut. Detta eftersom det för sekretess för sådana handlingar enligt lag krävs att det finns ”särskild anledning att anta att en enskild lider skada om uppgiften röjs”, och att kommunalförbundet bara hade hänvisat till att den vinnande anbudsgivaren hade begärt sekretess.

Kammarrätten konstaterar att ett av kraven för upphandlingen var att begränsa miljöstörande utsläpp, och att anbudsgivarna därför skulle ange vilka bränslen som avsågs att användas vid en asfaltsproduktion. Den vinnande anbudsgivaren hade uppgett att det skulle vara till stor skada konkurrensmässigt om uppgifterna som begärts ut skulle komma till konkurrenternas kännedom, eftersom företagets affärsmässiga strategier då skulle kunna utläsas och utnyttjas vid framtida upphandlingar.

Domstolen finner ingen anledning att ifrågasätta den vinnande anbudsgivarens sekretesskäl avseende de begärda handlingarna, och bedömer därför att kommunalförbundets beslut var korrekt. Överklagandet avslås därför i dess helhet.

 

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Kammarrätten i Sundsvall 1437-19

Foto: Mikael Fritzon / TT

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*