Tandläkarfejd i domstol efter verksamhetsöverlåtelse

En verksamhetsöverlåtelse beträffande en tandläkarklinik slutade med att både köparen och säljaren stämde varandra. Tandläkarfejd i domstolen, med andra ord.

Två tandläkare, Stenström och Westergren, ingick ett avtal med varandra i november 2010. Westergren köpte Stenströms verksamhet, inklusive en möjlighet att överta Stenströms patienter. Denna option utnyttjades.

Trots detta fortsatte vissa patienter att vända sig till Stenström för att få tandvård. Stenström hävdade att hon skulle ha rätt till dessa patienters journaler och efter att Westergren inte lämnat ut dessa på begäran krävde Stenström Westergren på skadestånd.

Westergren å sin sida menade att optionsavtalet hade hävts och att betalningen skulle gå åter. Detta eftersom säljaren Stenström agerat illojalt. Enligt Westergren hade Stenström dessutom tagit med sig datorn som innehöll hela patientdatabasen, trots att ju patientstocken hade ingått i verksamhetsöverlåtelsen.

Väl i tingsrätten ansåg domstolen att Stenström inte längre hade rätt till journalerna. Hennes skadeståndskrav på Westergren, på grund av att denne inte lämnat ut journalerna, ogillades därför.

Därefter behandlades Westergrens motkrav. Tingsrätten ansåg förvisso inte att Stenström agerat illojalt, men eftersom patientdatabasen hade ingått i överlåtelsen hade Stenström gjort sig skyldig till kontraktsbrott genom att hon tagit med sig datorn.

Hur då? Jo, eftersom överlåtelseavtalet innefattade att patientstocken skulle ingå, men att den sedan inte överlämnats, så har säljaren inte fullgjort sin del i avtalet och det förligger därmed ett avtalsbrott.

På grund av detta ansåg tingsrätten att Westergren haft rätt att häva köpet av verksamheten.

Målet överklagades till hovrätten, som precis som tingsrätten fann att Stenström inte kan kräva Westergren på ersättning för att inte ha fått ut patientjournalerna.

Gällande Westergrens motkrav ansåg även hovrätten att det rört sig om ett avtalsbrott att ta med sig datorn. Stenström hävdade att Westergren inte påtalat detta inom rimlig tid – alltså att avtalsbrottet inte reklamerats inom reklamationsfristen – vilket hovrätten dock tyckte var fallet.

Westergren hade därför hävningsrätt, fastslår hovrätten.

HD meddelar nu att fallet inte tas upp i högsta instans, varför hovrättens dom vinner laga kraft.

Tandläkarna heter egentligen något annat.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Vid verksamhetsöverlåtelser gäller det att noggrant reglera vad som ingår i överlåtelsen. Kunder, immateriella rättigheter och vissa tillgångar kan kräva omsorgsfullt skrivna avtal, varför du och din motpart båda bör anlita jurister när en verksamhetsöverlåtelse ska göras. Det tjänar båda parter på.

 

Foto: Jessica Gow/TT

NI_aoj_mini

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*