Swedish Match får betala mångmiljonböter för nytt etikettsystem

Tobaksbolaget Swedish Match började använda sig av ett nytt etikettsystem i sina snuskylar. Detta innebar att även deras konkurrenter blev tvungna att anpassa sig till det nya etikettsystemet. Enligt Patent-och marknadsdomstolen utgör detta ett missbruk av en dominerande ställning och Swedish Match tvingas nu betala 38 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

Under 2012-2013 började Swedish Match tillämpa ett nytt etikettsystem i sina snuskylar. Dessa snuskylar användes i sin tur utav ett stort antal svenska återförsäljare och snus från både Swedish Match och deras konkurrenter förvarades i kylarna.

På grund av det nya etikettsystemet behövde de konkurrerande snustillverkarna följa en viss mall för sina hyllkantsetiketter för att kunna förvara dosorna i de nya kylarna. De tillverkare som inte följde mallen fick deras hyllkantsetiketter utbytta mot generiska gråvita etiketter.

Då konkurrenterna ansåg att det nya systemet begränsade deras möjligheter att utforma sin marknadsföring genom hyllkantsetiketterna framförde de klagomål till Konkurrensverket, KKV. KKV är en statlig myndighet som har till uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens på marknaden. Om ett företag vidtar konkurrensbegränsande åtgärder kan KKV bland annat kräva företaget på en konkurrensskadeavgift i domstol.

KKV ansåg likt Swedish Matchs konkurrenter att konkurrenternas möjlighet till marknadsföring begränsats. KKV vände sig därför till Patent-och marknadsdomstolen för att kräva Swedish Match på 38 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

Swedish Match missbrukade sin dominerande ställning

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att Swedish Match har en så kallad dominerande ställning på marknaden för försäljning av snus till återförsäljare. Detta innebär att företaget har ett särskilt stort ansvar att inte missbruka sin dominerande ställning på ett konkurrensbegränsande sätt.

Domstolen betonar även att hyllkantsetiketterna i kylarna varit ett viktigt konkurrensmedel för pris och varumärkeskommunikation. Detta var särskilt viktigt på grund utav de redan begränsade möjligheterna som finns för att marknadsföra snus.

Det nya etikettsystemet har i praktiken inneburit ett marknadsföringsförbud i kylarna, anser domstolen. Därmed har Swedish Match skapat en konkurrensbegränsande effekt genom sin dominerande ställning på marknaden. Swedish Match döms därför att betala en konkurrensskadeavgift på 38 miljoner kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Företag som anses ha en dominerande ställning har ett särskilt stort ansvar att inte vidta konkurrensbegränsande åtgärder genom att missbruka sin dominerande ställning. Vad som avgör om ett företag har en dominerande ställning eller inte är typiskt sett hur stor marknadsandel det har på den relevanta marknaden.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*