SVT fälls för att ha överexponerat varumärke

SVT ska vara kommersiellt och politiskt oberoende. Nu fälls SVT i domstol efter ett inslag i Sportspegeln där en skidåkares logotyper på hjälm och kläder visats för mycket.

Inslaget i fråga sändes i februari 2015 och handlade om en skidåkare. Inslaget var nästan sex minuter långt och bestod av en del där skidåkaren följdes i sin träning samt en intervju under träningen.

Granskningsnämnden för Radio och TV ansökte om att SVT skulle åläggas att betala 50 000 kronor i en särskild avgift för exponering av varumärke.

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar nu att varumärket i fråga ges ganska stort utrymme genom hela inslaget. Enligt domstolen syns det vid flera tillfällen och väldigt tydligt. Domstolen finner därför att varumärket framhävts på ett sådant sätt att det utgör ett kommersiellt gynnande – vilket SVT inte får göra.

Sådan exponering kan givetvis tolereras om det ändå finns ett så pass stort nyhets-, underhållnings- eller informationsintresse att exponeringen anses motiverad.

Logotyper på skidåkarens hjälm och tröjor menar dock domstolen relativt enkelt hade kunnat åtgärdas genom en annan bildsättning eller genom att helt enkelt efterredigera.

Mot bakgrund av detta beslutar förvaltningsrätten att bifalla Granskningsnämndens ansökan.

Vad innebär detta i praktiken?

  • SVT och ett antal andra medieföretag får inte vara kommersiella såtillvida att de exponerar tittaren för varumärken i en utsträckning som inte är motiverad. Om du anser att SVT eller någon annan medie visat något ”otillåtet” kan du vända dig till Granskningsnämnden.

 

Foto: Pontus Lundahl/TT

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*