Sverige får europeisk patentdomstol

Sverige och de baltiska länderna har nu undertecknat ett avtal om att lägga en gemensam regional avdelning av den nya europeiska patentdomstolen i Sverige. 

Snart kommer alla patenthavare genom en enda ansökan kunna skydda sina uppfinningar i nästan hela EU.

Detta står nu klart efter flera år av förhandlingar inom EU.

Dessutom skapas en enhetlig patentdomstol som ger förutsättningar för få avgöranden som stämmer överens med varandra. Den enhetliga patentdomstolen kommer att ha en första instans och en andra instans. Den första instansen kommer att ha en central division i Paris med sektioner i London och München samt lokala/regionala avdelningar.

Medlemsstaterna kan antingen välja att inrätta lokala avdelningar eller tillsammans med en eller fler medlemsstater inrätta en regional avdelning.

Nu har Sverige och de baltiska länderna undertecknat ett avtal om att gemensamt inrätta en regional avdelning. Avdelningens säte placeras i Stockholm och rättegångsspråket i avdelningen ska vara engelska. Undertecknandet ägde rum i tisdags i samband med ministerrådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Den regionala avdelningen innebär, enligt justitiedepartementet, en viktig närhet för regionens användare och gör det möjligt för regionens domare och ombud att bibehålla och utveckla patenträttslig kompetens.

 

Foto: Justitiedepartementet

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*