Sverige fälls i Europadomstolen

Sverige fälls i Europadomstolen för brott mot principen om “ne bis in idem” – det vill säga rätten att inte bli lagförd två gånger för samma gärning.

En kvinna ålades skattetillägg år 2004 för oriktiga uppgifter som hade lämnats till Skatteverket. Beslutet blev slutligt i oktober 2009 genom att dåvarande Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) inte meddelade prövningstillstånd.

Åtal väcktes i augusti år 2005 och i december 2008 friade tingsrätten kvinnan från skattebrott men dömde henne för bokföringsbrott till villkorlig dom och samhällstjänst, samt tog ut ett skattetillägg.

Hon överklagade inte brottmålsdomen, men vände sig till Europadomstolen och hävdade att hon hade prövats och dömts två gånger för samma brott – vilket står i strid med principen om “ne bis in idem”.

Europadomstolen konstaterar bland annat att Högsta domstolen i juni år 2013 slagit fast att de dubbla förfarandena med skattetillägg och skattebrottsåtal står i strid med rätten att inte lagföras två gånger för samma sak. Europadomstolen instämmer nu i detta.

Däremot konstaterar Europadomstolen att bokföringsbrottet inte kan anses utgöra samma brott som kvinnan även ålagts skattetillägg för. Domstolen uttalar även att man inte kan säga att det finns ett nära samband – i tid eller rum – mellan skatteförfarandena, till skillnad från vad som gäller vid beslut om att återkalla körkort och åtal för trafikbrott.

Europadomstolen kommer fram till att artikel 4 tilläggsprotokoll 7 innebär att om beslutet i det ena skatteförfarandet har vunnit laga kraft måste det andra förfarandet upphöra.

Eftersom skattetilläggsförfarandet fortsatte efter det att kvinnan hade friats från skattebrott har Sverige brutit mot förbudet mot dubbla förfaranden.

Sverige döms att betala skadestånd på 2 000 euro till kvinnan.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du har dömts för skattebrott och fått betala skattetillägg kan du ha rätt till skadestånd från svenska staten, då är det en god idé att konsultera en jurist. Använd gärna vår tjänst ”Sök Rådgivare”.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vanja Eriksson/Veronica Hult

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*